Zonnepanelen op bedrijfspanden

Hoge energietarieven, verplichtingen om te verduurzamen: Wat kunnen we doen om het energieverbruik van uw bedrijf te verlagen?

Hoge energietarieven, verplichtingen om te verduurzamen: Wat kunnen we doen om het energieverbruik van uw bedrijf te verlagen?

Het standpunt van onze gemeente is helder: Geen zonnepanelen op grondpercelen. Dus geen zonneakkers, zonneparken, zonneweides en geen zonnevelden.

Maar om niet overal windturbines te hoeven plaatsen wil wethouder John van der Velden graag de (bedrijfs-) daken benutten voor zonnepanelen. Daar hebben we u voor nodig!

Zon op dak versnellingsprogramma

Na een succesvolle eerste bijeenkomst “Zon op dak” op 19 april 2022 bij Schilt in Meerkerk, is een concept Versnellingsprogramma Zon op dak opgesteld. Dit willen we graag met u bespreken en verbeteren. 
Deze keer zijn we op maandag 29 augustus 2022 van 15.30 – 19.30 uur te gast bij ASVZ in Leerdam.

Wat is nog meer mogelijk?

Vanaf januari 2023 moeten alle bedrijven energielabel C hebben. We kijken graag in een aparte sessie met u welke verduurzaming mogelijk is om energielabel C te krijgen.

Denk en doe mee:

Wanneer: Maandag 29 augustus 2022
Tijd: 15.30 – 19.00 uur (inclusief netwerkbijeenkomst met hapjes en drankjes)
Locatie: ASVZ, Koningin Emmalaan 84 te Leerdam
Graag aanmelden via duurzaamheid@vijfheerenlanden.nl.

Programma

15.30 – 16.00 uur: Inloop met koffie en gebak
16.00 - 16.15 uur: Welkom door wethouder John van der Velden
16.15 – 16.45 uur: Presentatie concept Versnellingsprogramma Zon op dak
16.45 – 17.30 uur: Deelsessie I: wensen en mogelijkheden
16.45 – 17.30 uur: Deelsessie II: label C voor kantoorgebouwen wat betekent dit voor mij en wat kan ik doen?
17.30 – 17.45 uur: Terugkoppeling door wethouder John van der Velden
17.45 – 19.00 uur: Netwerkbijeenkomst met hapjes en drankjes.