Nieuws

 • Gratis telefonisch advies om uw huis te verduurzamen

  24 mei 2023

  De gemeente Vijfheerenlanden heeft in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket een actie waarmee woningeigenaren een gratis (technisch) telefonisch adviesgesprek kunnen krijgen om hun woning te verduurzamen.

 • Ontwerp omgevingsvisie ter inzage

  22 mei 2023

  Op donderdag 20 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp van de omgevingsvisie voor de gemeente Vijfheerenlanden. Dit ontwerp ligt van 11 mei tot 22 juni 2023 voor iedereen ter inzage.

 • Vragen inlooppunt Meerkerk

  15 mei 2023

  Heeft u als inwoner van Meerkerk behoefte aan een inlooppunt? Wij willen dit graag weten en u hier een aantal vragen over stellen.

 • Aanpak bruggen Merwedekanaal

  04 mei 2023

  De komende jaren werkt de provincie Zuid-Holland, samen met de provincie Utrecht, aan het groot onderhoud van zeven bruggen over het Merwedekanaal.
  Een aantal van deze bruggen liggen in onze gemeente. Als eerste worden de Zwaanskuikenbrug (tussen Lexmond en Hei- en Boeicop) en de Meerkerksebrug aangepakt.

 • Rechthebbenden graven gezocht

  24 mei 2022

  De komende periode plaatsen we bordjes bij graven waarvan het grafrecht vervallen is. De bordjes worden geplaatst omdat van deze graven de contactpersonen niet bekend of allang overleden zijn.

 • Inrijverboden sluipverkeer Vianen - Lexmond

  20 februari 2023

  Met het vaststellen van het concept verkeersbesluit “instellen inrijverboden” en de bijbehorende concept-beleidsregels wil het college van de gemeente Vijfheerenlanden een einde maken aan het sluipverkeer tussen Vianen en Lexmond in de avondspits.