Overzicht Inwoners

 • Digitaal zaken doen met de gemeente

  Het wordt steeds gebruikelijker om via internet zaken te regelen, ook met de gemeente.

 • Afval

  Uw persoonlijke afvalkalender, gemeentewerf en afvalbrengstation, afvalinzameling, grofvuil, extra container aanvragen.

 • Belastingen

  Belastingen, tarieven, kwijtschelding en verordeningen

 • Vergunningen

  Evenementenvergunning, Omgevingsvergunning, Parkeervergunning, Drank- en Horecavergunning

 • Wonen en bouwen

  Bestemmingsplannen, bouwen en verbouwen, projecten, Melding openbare ruimte

 • Woningbouw

  In gemeente Vijfheerenlanden worden veel woningen gebouwd. Sociale en vrijesector huurwoningen en koopwoningen. Van groot tot klein en voor verschillende doelgroepen.

 • Veiligheid, incidenten en rampen

  Brandweer, politie, rampen, crisissituaties en weesfietsen.

 • Geboorte, relatie en overlijden

  Geboorteaangifte, trouwen, echtscheiding, begraven, cremeren, erkennen kind.

 • Verhuizen, emigreren en inburgeren

  Informatie over verhuizen, emigreren en inburgeren.

 • Document aanvragen

  Informatie over het aanvragen van bijvoorbeeld een uittreksel, verklaring, paspoort of rijbewijs en meer.

 • Onderwijs en kinderen

  Scholen, kinderopvang, kinderopvangtoeslag, leerlingenvervoer en leerplicht.

 • Ondernemers

  Bedrijf beginnen, bedrijventerreinen, ondernemersloket en ondernemersloket.

 • Bezwaren en klachten

  Bezwaar tegen de gemeente, in beroep gaan, een klacht indienen of de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Wijk- en dorpsgericht werken

  Wijk- en dorpsgericht werken betekent dat de gemeente haar werkwijze laat aansluiten bij de behoefte en identiteit van een specifieke wijk, dorp of stad.

 • Inwonerspanel Vijfheerenlanden

  Met een inwonerspanel kunnen we in een vroeg stadium meningen peilen en kennis verzamelen over actuele onderwerpen.

 • Veilig mailen

  Vanaf maart 2020 gebruikt de gemeente ZIVVER om vertrouwelijke en persoonsgevoelige informatie veilig te versturen.

 • Sportbeleid

  Lees hier meer over het sportbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden.