Afval

Uw persoonlijke afvalkalender, gemeentewerf en afvalbrengstation, afvalinzameling, grofvuil, extra container aanvragen.

  • Afvalinzameling

    afval-inzameling Hier vindt u alle informatie over het aanbieden van huisafval, afvalkalender en afvalbrengstations.

  • Asbest verwijderen

    asbest-verwijdering Wilt u asbest verwijderen? Daar gelden regels voor. Meld uw plannen in ieder geval bij het Omgevingsloket.

  • Milieuklacht melden

    milieuklacht-melden Heeft u een klacht over het milieu? Meld dit, zodat we onze gemeente schoon en gezond kunnen houden.