Afval

Uw persoonlijke afvalkalender, gemeentewerf en afvalbrengstation, afvalinzameling, grofvuil, extra container aanvragen.

 • Afvalkalender

  afvalkalender Op het moment wordt er in de gemeente Vijfheerenlanden op twee manieren afval ingezameld. In de kernen Vianen, Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag en Zijderveld door de gemeente zelf. In de andere steden en dorpen door Waardlanden.

 • Afval scheiden

  afval-inzameling In de gemeente Vijfheerenlanden wordt zoveel mogelijk gescheiden bij de afvalverwerking en -verzameling.

 • Afvalinzameling

  afval-inzameling Hier vindt u alle informatie over het aanbieden van huisafval.

 • Afval wegbrengen bij milieustraat

  milieustraat Heeft u afval dat niet in de grijze, groene of blauwe minicontainer mag of kan? Breng het dan weg naar een afvalbrengstation van Waardlanden of naar de Stadswerf Vianen. Groot afval kunt u ook laten ophalen, maak daarvoor een afspraak met Waardlanden of de Stadswerf.

 • Bedrijfsafval inzamelen

  afvalinzameling-bedrijven Heeft u een bedrijf? Dan regelt u zelf dat uw afval wordt opgehaald.

 • Asbest verwijderen

  asbest-verwijdering Wilt u asbest verwijderen? Daar gelden regels voor. Meld uw plannen in ieder geval bij het Omgevingsloket.

 • Milieuklacht melden

  milieuklacht-melden Heeft u een klacht over het milieu? Meld dit, zodat we onze gemeente schoon en gezond kunnen houden.

 • Openingstijden en contact afvalbrengstations

  openingstijden-stadswerf Het afvalbrengstation is het centrale punt voor inzameling en verwerking van (huishoudelijk) afval. We scheiden het afval zo veel mogelijk om het milieu minder te belasten.