Belastingen

Belastingen, tarieven, kwijtschelding en verordeningen

 • Digitale belastingbalie

  U kunt met uw DigiD inloggen bij de digitale belastingenbalie. U logt in met de DigiD van de persoon die de belastingaanslag ontvangt.

 • Bezwaar tegen belastingen of WOZ-beschikking

  U kunt onder een aantal voorwaarden bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  Kunt u uw belastingaanslag niet betalen? Misschien kunt u kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen.

 • Aanslag betalen

  Automatische betaling van belastingen aanvragen of wijzigen.

 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt de waarde van uw woning of bedrijfspand. Dit doen we ieder jaar. Hiervan maken we een taxatieverslag.

 • Onroerende zaakbelasting

  Heeft u een woning, een stuk grond of een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerende zaakbelasting (ozb). Het bedrag hangt af van de WOZ-waarde van uw pand. Wij sturen u een belastingaanslag waar dit op staat.

 • Afvalstoffenheffing

  Iedereen die in de gemeente Vijfheerenlanden woont betaalt afvalstoffenheffing. Met de afvalstoffenheffing kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

 • Rioolheffing

  Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing.

 • Hondenbelasting

  De gemeente heeft besloten om de hondenbelasting af te schaffen. Het is daarom niet nodig om uw hond aan te melden.

 • Precariobelasting

  Maakt u gebruik van gemeentegrond? Dan betaalt u een vergoeding voor het gebruik van onze grond. Dit heet precariobelasting

 • Toeristenbelasting

  Toeristenbelasting is een belasting voor aanbieders van overnachtingsmogelijkheden zoals hotels, campings, pensions en bed & breakfasts.

 • Leges

  Voor sommige producten en diensten van de gemeente rekenen wij kosten. Deze kosten noemen we leges.

 • Lokale Lastenmeter

  Met de Lokale Lastenmeter kunt u berekenen hoe hoog uw gemeentelijke belastingen als inwoner of bedrijf in Vijfheerenlanden zijn.

 • Belastingaanslag digitaal ontvangen

  De gemeente Vijfheerenlanden biedt haar inwoners de aanslag gemeentelijke belastingen ook digitaal aan, via de Berichtenbox van MijnOverheid.