Afvalstoffenheffing

Iedereen die in de gemeente Vijfheerenlanden woont betaalt afvalstoffenheffing. Met de afvalstoffenheffing kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Iedereen die in de gemeente Vijfheerenlanden woont, betaalt afvalstoffenheffing. Met de afvalstoffenheffing kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing wordt per huishouden berekend. De afvalstoffenheffing geldt ook als u nooit huishoudelijk afval aanbiedt. Meer informatie kunt u lezen in de Verordening Afvalstoffenheffing gemeente Vijfheerenlanden 2020.

De tarieven van de afvalstoffenheffing worden bepaald door milieueisen voor het gescheiden aanleveren van het afval. Daarnaast spelen verwerkingskosten van het afval  een rol. Voor de berekening van het bedrag wordt er gekeken naar het aantal personen dat op het betreffende adres woont. Er wordt onderscheid gemaakt tussen alleenstaande en meerpersoonshuishoudens. De soort container is geen maatstaf (meer). Strengere milieueisen en hogere verwerkingskosten hebben in 2020 geleid tot hogere kosten. De opbrengst is kostendekkend en is geen bron van inkomsten.

Tarieven afvalstoffenheffing
Huishouden € 
Éénpersoonshuishouden € 233,00
Meerpersoonshuishouden € 293,00

U betaalt minder afvalstoffenheffing als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente of bij iemand gaat inwonen. U ontvangt hierover een verminderingsbrief.

Als uw huishouden in de loop van het jaar verandert van eenpersoonshuishouden naar meerpersoonshuishouden dan ontvangt u geen nieuwe aanslag. Andersom is dit ook het geval. Als uw huishouden in de loop van het jaar verandert van meerpersoonshuishouden naar eenpersoonshuishouden dan ontvangt u geen vermindering. De toestand per 1 januari is bepalend of het moment van uw inschrijving.