Automatische incasso - machtigen of intrekken

U kunt de belasting op twee manieren betalen:

 • U maakt zelf het bedrag over:

  Betaal de aanslag voor de vervaldatum die op de aanslag staat. Vermeld ook altijd het aanslagnummer van de aanslag bij uw betaling.
  Maak het geld over naar de rekening van de gemeente: NL29 BNGH 0285 1756 61 ten name van Gem VHL Belastingen (BIC code BNGHNL2G) en vermeld het aanslagnummer.

 • U betaalt in termijnen met een automatische incasso

Wat is een automatische incasso?

Met automatische incasso kunt u de volgende belastingen betalen:

 • Onroerende-zaakbelastingen
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Bedrijven Investerings Zone
 • Reclamebelasting
 • Grafonderhoudsrechten

De overige belastingen/leges kunt u niet met automatische incasso betalen. Een machtiging voor automatische incasso kunt u afgeven tot aan de laatste vervaldag van de aanslag.

Wilt u met automatische incasso betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven door een machtiging af te geven. 

U kunt een automatische incasso via de website aanvragen, wijzigen of stopzetten. U moet wel inloggen met uw DigiD account. 

Automatische incasso

U kunt ook per mail een machtigingsformulier aanvragen via belastingen@vijfheerenlanden.nl

Aantal betaaltermijnen bij automatische incasso

Het aantal betaaltermijnen hangt af van het moment dat u een automatische incasso afgeeft en van de dagtekening van uw aanslag. Tien termijnen is het maximale aantal termijnen dat we kunnen aanbieden voor de aanslagen met onderstaande dagtekening:
Dagtekening 22 februari 2021: eerste incasso rond 29 maart 2021, laatste incasso rond 29 december 2021. De termijnbedragen worden rond de 29ste van de maand van uw rekening afgeschreven.

U moet de machtiging voor automatische incasso afgegeven vóór 20 maart 2021. Geeft u de machtiging later af, dan passen we het aantal termijnen aan en betaalt u in minder termijnen. Het bedrag dat u per maand betaalt wordt dan hoger. De laatste incasso is ook dan rond 29 december 2021. 

Het termijnbedrag is niet afgeschreven

Als er niet genoeg geld op uw rekening staat of als u zelf het bedrag teruggeboekt heeft, dan proberen wij dit bedrag nog één keer af te schrijven.

Lukt het dan weer niet om het bedrag af te schrijven, dan stopt de automatische incasso voor het betreffende belastingjaar. U moet dan zelf het bedrag dat nog open staat aan de gemeente overmaken. U ontvangt hierover ook een brief van ons. U kunt wel weer opnieuw een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Stopt u zelf de automatische incasso? En staat er nog een bedrag open? Dan moet u dit in één keer betalen.

Door de coronacrisis kan ik de aanslag nu niet betalen. Wat moet ik doen?

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers, instellingen en inwoners. Als u vragen heeft of een betalingsregeling wilt aanvragen, kunt u bellen met team belastingen via 088 - 599 7000 (werkdagen van 09.00-12.30 uur). U kunt ons ook een mail sturen: belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?

Als u de aanslag niet op tijd betaalt, dan kun u te maken krijgen met invordering. U betaalt dan de kosten hiervoor. U ontvangt achtereenvolgens de volgende brieven:

 • Kosteloze herinnering
 • Aanmaning (dit kost € 8 als het openstaand bedrag lager is dan € 454 of € 17 als het openstaand bedrag € 454 of meer is)
 • Dwangbevel: (dit kost minimaal € 44, hoe hoger het aanslag bedrag, hoe hoger de kosten)
 • Herhaling dwangbevel: (dit kost € 17)

We kunnen ook andere dwanginvorderingsmaatregelen treffen om het openstaande bedrag alsnog te incasseren. Zo kan er een vordering op uw loon of uitkering bij uw werkgever of uitkeringsinstantie worden gedaan. Daarnaast kan onze belastingdeurwaarder ervoor kiezen om beslag te leggen op uw auto en andere bezittingen.

Laat het niet zo ver komen. Kunt u de aanslag niet betalen? Neem dan gelijk contact met ons op. We bekijken dan samen met u hoe we dat kunnen oplossen.