Belastingaanslag 2020

De gemeente verstuurt eind februari en/of eind april 2020 de beschikking/ aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen wegens corona

De maatregelen die zijn getroffen om het coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers, instellingen en inwoners. De gemeente heeft besloten alle inwoners, ondernemers en instellingen in Vijfheerenlanden uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020 voor de aanslagen die in 2020 zijn opgelegd. Voor degene die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, wordt de aanslag in termijnen afgeschreven. 

Er is de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen of uitstel van betaling te krijgen.
Inmiddels zijn de kosteloze herinneringen verzonden en ook de aanmaningen. Iedereen is ruim in de gelegenheid gesteld om contact met ons op te nemen.
Aan degenen die tot nog toe niet hebben gereageerd, zal een dwangbevel worden verstuurd.

Met vragen kunt u contact opnemen met team belastingen via 088 - 599 7000 of belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Beschikking 2020

De gemeente verstuurt eind februari en/of eind april 2020 de beschikking/ aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Bent u aangemeld voor digitale berichten via MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag in uw berichtenbox van MijnOverheid. Zo niet, dan krijgt u de aanslag per post.

De WOZ waarden 2020 worden via het kadaster op wozwaardeloket.nl geplaatst.

Online regelen

U kunt met uw DigiD inloggen bij de digitale belastingenbalie. U logt in met de DigiD van de persoon die de belastingaanslag ontvangt.

Diverse belastingzaken kunt u online regelen:

Het is alleen mogelijk om via DigiD in te loggen. Voor bedrijven/ondernemers is het helaas niet mogelijk om bovenstaande zaken digitaal te regelen. Indien u niet kunt inloggen met DigiD, kunt u contact opnemen via 088 – 599 7000 of via belastingen@vijfheerenlanden.nl. Heeft u vragen over de WOZ-waarde of het taxatieverslag dan kunt u mailen naar woz@vijfheerenlanden.nl.

Hoe kunt u betalen?

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen op twee manieren betalen:

  • Door middel van eigen betaling, binnen 3 maanden na dagtekening van het aanslagbiljet. Vervaldatum is vermeld op de aanslag.
  • Door middel van automatische incasso in maximaal 10 termijnen. Eerste incassotermijn 31 maart 2020, laatste incassotermijn 31 december 2020. 

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen kunt u, indien u nog geen machtiging afgeven heeft voor automatische incasso, dit alsnog doen vóór 20 maart 2020. Geeft u een machtiging voor automatische incasso af na 20 maart 2020, dan gelden hiervoor de nog resterende termijnen tot aan de laatste incassotermijn van 31 december 2020. 

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben? Kijk dan op onze pagina 'Belastingen' of neem contact op via 088-599 7000.