Bezwaar tegen belastingen

Bel ons gerust als u denkt dat uw aanslag tegen de gemeentelijke belastingen niet klopt. Soms kan één telefoontje (088-599 7000) veel duidelijk maken.

U kunt eenvoudig bezwaar indienen via onderstaande button. Doe dit binnen zes weken vanaf de datum op uw aanslag.

Bezwaar belastingen (DigiD)

Bezwaar indienen per post

U kunt ook per post een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaar vermeld u:

 • Uw naam en adres
 • Het aanslagnummer
 • De datum van het bezwaar
 • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • Uw handtekening

U stuurt het bezwaar naar gemeente Vijfheerenlanden, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 11, 4140 AA Leerdam.

Bezwaar indienen per email

Vanaf 1 april 2020 bestaat de mogelijkheid om per e-mail een bezwaarschrift in te dienen tegen gemeentelijke belastingen. Hiermee wordt beter aangesloten bij de nieuwe communicatiemogelijkheden in de huidige digitale maatschappij. Tot op heden kon dit alleen schriftelijk of via de gemeentelijke website met ondertekening via DigiD. Gebleken is dat inwoners steeds vaker via e-mail hun bezwaarschrift wensen in te dienen. Om die reden is besloten het indienen van bezwaarschriften voor inwoners, bedrijven en instellingen - onder voorwaarden - per e-mail toe te staan. Voor andere bezwaarschriften is de elektronische weg nog niet opengesteld. 

Het indienen van een bezwaarschrift tegen gemeentelijke belastingen per e-mail is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Het bezwaarschrift moet in pdf format als bijlage toegevoegd worden aan de e-mail
 • De bijlage moet maximaal 1MB groot zijn
 • In uw bezwaarschrift vermeld u
  • Uw naam en adres
  • Het aanslagnummer
  • De datum van het bezwaar
  • Waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • Uw handtekening

Bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze worden gestuurd naar het e-mailadres: belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Wij sturen u binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Heeft u dan nog niets ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Horen

Als u inzake uw bezwaar wilt worden gehoord, dan moet u dit aangeven in uw bezwaarschrift.

Uitstel

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Als u uitstel wilt, dan moet u dit in uw bezwaar aangeven.

Tarieven

De belastingtarieven worden door de gemeenteraad in verordeningen vastgesteld en daartegen kan geen bezwaar worden gemaakt.