Bezwaar tegen belastingen

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de gemeente. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen leest u precies hoe u dit kunt doen.

Bezwaar belastingen

U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Stuur een brief (bezwaarschrift) naar de gemeente. In de brief zet u in ieder geval:

  • uw eigen naam en adresgegevens
  • het aanslagnummer (deze vindt u bovenaan de belastingaanslag)
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • uw handtekening

Geef in de brief aan waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag.

Horen

Als u inzake uw bezwaar wilt worden gehoord, dan moet u dit aangeven in uw bezwaarschrift.

Uitstel

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Als u uitstel wilt, dan moet u dit in uw bezwaar aangeven.

Tarieven

De belastingtarieven worden door de gemeenteraad in verordeningen vastgesteld en daartegen kan geen bezwaar worden gemaakt.