Kwijtschelding gemeentebelastingen

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen, waardoor u gemeentelijke belastingen niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, uitgaven en vermogen). U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing tot 300 m3.

We beoordelen uw verzoek tot kwijtschelding aan de hand van uw persoonlijke situatie. Om uw verzoek om kwijtschelding te kunnen beoordelen, vragen we bij het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uw gegevens op. Dit Inlichtingenbureau verzamelt uw persoonlijke gegevens die geregistreerd staan bij de Rijksbelastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Hoe vraag ik kwijtschelding aan

U kunt uw kwijtscheldingsverzoek digitaal aanvragen via de Digitale belastingbalie.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kijken we naar uw inkomen, vermogen en uitgaven. Deze vergelijken we met standaardbedragen die zijn bepaald door de Rijksoverheid. Als na de berekening blijkt dat u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, krijgt u kwijtschelding.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor bedragen die:

  • u nog niet heeft betaald
  • u korter dan drie maanden geleden heeft betaald

Inkomensgrenzen voor kwijtschelding

U komt in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelasting als uw netto inkomen op of rond bijstandsniveau zit.

Inkomensgrenzen
Leefsituatie Hoogte inkomen
Alleenstaande (ouder) € 1.091,71
Echtparen € 1.559,58
Alleenstaande (ouder met AOW) € 1.297,60
Echtparen met AOW € 1.771,44
Echtparen waarvan één partner AOW heeft € 1.759,92

​​​​Meer informatie over bijstand vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar staan ook de uitkeringsbedragen per 1 januari 2021 gepubliceerd.

Vermogen

Onder vermogen verstaan we: het bank- en/of spaartegoed op uw bankrekening(en). Als richtlijn gelden de volgende vrijstellingen:

Richtlijnen voor vermogen
Huishouden Vrijstelling
Alleenstaanden € 1.500,-
Alleenstaanden met AOW € 1.660,-
Echtparen € 2.030,-
Echtparen met AOW € 2.220,-

Een eigen woning met overwaarde, een tweede auto, motoren, caravans, aandelen tellen volledig mee in de berekening. U krijgt daar geen vrijstelling voor. 

Voertuig

U mag slechts één auto per huishouden in bezit hebben. Deze mag niet meer waard zijn dan € 2.269. 

  • Heeft u een auto nodig omdat u gehandicapt bent, stuur dan een kopie van uw gehandicaptenparkeerkaart of een medische verklaring van een onafhankelijke arts mee.
  • Heeft u uw auto nodig voor uw werk? Stuur dan een verklaring mee van uw werkgever.

Aantal personen dat in uw huis woont (Kostendelersnorm) 

Wij kijken ook met hoeveel personen van 21 jaar of ouder u in een huis woont. Hoe meer meerderjarige bewoners, hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen.
Het maakt niet uit wat het inkomen is van de kostendelers of welke relatie u met de kostendeler heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Kan ik als ondernemer ook kwijtschelding aanvragen?

U kunt alleen in aanmerking komen voor kwijtschelding van uw privé-aanslagen. Dit zijn de aanslagen die te maken hebben met uw woning.

Hoe gaat de gemeente om met mijn persoonsgegevens?

Welke gegevens vragen wij aan u?
Wij vragen altijd om uw Burgerservicenummer (BSN), achternaam, postcode, huisnummer, straatnaam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Het kan zijn dat wij meer gegevens nodig hebben, omdat uw verzoek niet duidelijk of concreet genoeg is. U ontvangt hierover schriftelijk bericht van ons.

Waarom vragen we deze gegevens?
Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen identificeren en op uw verzoek te reageren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?        
We gebruiken uw gegevens alleen voor de behandeling van uw verzoek. Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van uw verzoek ontvangen uw verzoek en uw gegevens.

Op de pagina Privacyverklaring leest u meer over de manier waarop we met uw gegevens omgaan.

Stopt automatische incasso als ik kwijtschelding aanvraag?

De automatische incasso stopt niet voor de bedragen waarvoor u kwijtschelding heeft aangevraagd.

Wanneer kom ik in aanmerking voor geautomatiseerde kwijtschelding?

Als u vorig jaar volledige kwijtschelding heeft gekregen en wij hebben uw toestemming om uw persoonlijke financiële gegevens te toetsen via het Inlichtingenbureau, dan toetsen wij uw gegevens automatisch. Door deze automatische toetsing krijgt u mogelijk direct kwijtschelding. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen kunt u zien of u geautomatiseerde kwijtschelding heeft ontvangen.