Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting. Met ‘onroerende zaak’ bedoelen we alle gebouwde en ongebouwde eigendommen, zoals woningen, winkels, bedrijfspanden, fabrieken, bouwterreinen en garages.
De OZB is een algemene belasting. De gemeente gebruikt de opbrengst ervan voor algemene uitgaven, bijvoorbeeld wegen, verlichting en onderwijs.

Meer informatie kunt u nalezen in de Verordening onroerendezaakbelasting 2021.

Wie krijgen een aanslag voor de OZB?

Eigenaren van een pand
U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar bent van een pand of bouwterrein.

Gebruikers niet-woning
U betaalt OZB als u op 1 januari van het betreffende belastingjaar huurder of gebruiker bent van een onroerende zaak die geen woning is, bijvoorbeeld een winkel, bedrijfspand, garage, fabriek, bouwterrein.

OZB voor gecombineerde woon- en bedrijfspanden
Als een pand uit een woonruimte en een bedrijfsruimte bestaat (meestal boerderijen), dan betaalt u voor het totale pand (woon- en bedrijfsruimte) de OZB voor eigenaren.
Voor het gedeelte dat bedrijfsruimte is betaalt u ook OZB 'gebruik niet-woning'. Om dit te berekenen wordt uit de WOZ-waarde van het hele pand het woongedeelte gehaald. Zo ontstaat de waarde die betrekking heeft op het bedrijfsgedeelte. Over deze waarde wordt de OZB 'gebruik niet-woningen' berekend.

Hoe wordt de OZB berekend?

De hoogte van de aanslag OZB is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand en het tarief dat de gemeente jaarlijks vaststelt. Het tarief kan dus jaarlijks wijzigen.

Berekening Onroerendzaakbelasting
Tarieven 2021 Percentage van WOZ-waarde
Eigendom woning 0,1161%
Eigendom niet-woning 0,2743%
Gebruik niet-woning 0,2159%