Waardering onroerende zaken (WOZ)

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. Deze waardebepaling - de WOZ-beschikking - is de basis voor de onroerendezaakbelasting. U vindt de WOZ-waarde op de gecombineerde aanslag die u jaarlijks van de gemeente ontvangt. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken deze WOZ-waarde voor de heffing van belastingen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De gemeente schakelt deskundige taxateurs in voor de waardebepaling van onroerende zaken. Zij houden bijvoorbeeld rekening met:

  • de grootte van het pand en de kavel
  • de ligging
  • het bouwjaar
  • bijzondere kenmerken, zoals een dakkapel of een aanbouw
  • bijzondere omstandigheden, zoals achterstallig onderhoud
  • de marktwaarde van het pand
  • de verkoopwaarde van een gelijksoortig pand

Op uw WOZ-beschikking staat altijd een waardepeildatum van 1 januari van het vorige jaar. Bij het bepalen van de waarde gaan we uit van het bedrag dat uw woning zou opbrengen als het op die waardepeildatum leeg op de vrije markt verkocht zou worden.

We gaan daarbij uit van verkochte en soortgelijke woningen ('referentiepanden'). Op uw taxatieverslag staat welke referentiepanden voor uw woning gebruikt zijn.

Hoe vraag ik mijn taxatieverslag op?

U kunt het taxatieverslag op de volgende manieren opvragen:

Op het taxatieverslag staat ook een toestandsdatum. In het algemeen gaan we uit van de toestand waarin de onroerende zaak zich op 1 januari van het voorgaande jaar bevond. De toestandsdatum is dan hetzelfde als de waardepeildatum.

Als echter in, bijvoorbeeld, de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 sprake is geweest van bijvoorbeeld een verbouwing, afbraak of bestemmingswijziging (artikel 18 van de Wet WOZ) dan houden we rekening met de toestand van de onroerende zaak op 1 januari 2021. Dit is dan de toestandsdatum.

U kunt de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opzoeken via Landelijke Voorziening WOZ

Kan ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over de hoogte van de WOZ-waarde, dan kunt u gratis een bezwaarschrift indienen. U leest er meer over op de pagina Bezwaar tegen belastingen.

Heeft corona effect op de WOZ-waarden in 2021?

Op het moment van het verzenden van de aanslagen, speelt de landelijke discussie of en in hoeverre corona (Covid-19) invloed heeft op de WOZ-waarde. Zoals het er nu naar uitziet heeft dit geen effect, behalve mogelijk voor zeer specifieke objecten zoals theaters. En dan in zeer geringe mate. Uiteraard volgen wij de landelijke richtlijnen op de voet en passen deze toe.