Belastingen en tarieven

Belastingen, tarieven, kwijtschelding en verordeningen

 • Belastingaanslag 2019

  Belasting_positief Eind april ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 van gemeente Vijfheerenlanden.

 • Belastingaanslag digitaal ontvangen

  belastingen De gemeente Vijfheerenlanden biedt haar inwoners de aanslag gemeentelijke belastingen ook digitaal aan, via de Berichtenbox van MijnOverheid.

 • Waardering onroerende zaken (WOZ)

  woz-waarde De gemeente bepaalt de waarde van uw woning of bedrijfspand. Dit doen we ieder jaar. Hiervan maken we een taxatieverslag.

 • Onroerendezaakbelasting (ozb)

  onroerendezaakbelasting Heeft u een woning, een stuk grond of een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Het bedrag hangt af van de WOZ-waarde van uw pand. Wij sturen u een belastingaanslag waar dit op staat.

 • Afvalstoffenheffing

  afvalstoffenheffing Iedereen die in de gemeente Vijfheerenlanden woont betaalt afvalstoffenheffing. Met de afvalstoffenheffing kan de gemeente de kosten betalen van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

 • Rioolheffing

  riool-verstopt Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan betaalt u daarvoor rioolheffing.

 • Hondenbelasting

  hondenbelasting Heeft u één of meer honden, dan moet u hondenbelasting betalen.

 • Leges

  belastingen Voor sommige producten en diensten van de gemeente rekenen wij kosten. Deze kosten noemen we leges.

 • Automatische incasso

  belastingen Automatische betaling van belastingen aanvragen of wijzigen.

 • Kwijtschelding gemeentebelastingen

  belasting-en-heffingen-kwijtschelden Kunt u uw belastingaanslag niet betalen? Misschien kunt u kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen.

 • Precariobelasting

  precariobelasting Maakt u gebruik van gemeentegrond? Dan betaalt u een vergoeding voor het gebruik van onze grond. Dit heet precariobelasting

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  bezwaarmaken U kunt onder een aantal voorwaarden bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen.