Automatische incasso

Er zijn twee manieren waarop u de belastingen kunt betalen:

 • Door middel van eigen betaling. 
 • Door middel van automatische incasso, mits hiertoe een machtiging is afgegeven. 

Als u wilt betalen met een overschrijving kunt u de volgende gegevens gebruiken:

 • NL29BNGH0285175661
 • BIC code BNGHNL2G

Geen acceptgiro’s
Vanaf 1 januari 2019 worden er met de gemeentelijke belasting aanslagen geen acceptgiro’s meer meegestuurd.
 

Automatische incasso machtigen, wijzigen of intrekken
 

U kunt de gecombineerde aanslag in 2 keer betalen of door middel van automatische incasso. Wilt u met automatische incasso betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven. Hiervoor kunt u een machtiging afgeven. 

Als er niet voldoende geld op uw rekening staat, proberen wij dit nog 1 keer af te schrijven. Daarna stopt de automatische incasso en moet u het bedrag dat nog open staat zelf overmaken.

Stopt u de automatische incasso zelf? En staat er nog een bedrag open? Dan moet u dit in 1 keer betalen.

Online regelen
U kunt een automatische incasso online aanvragen, wijzigen of stopzetten. U moet wel inloggen als inwoner met uw DigiD account. Automatische incasso is mogelijk voor de betalingen van de gecombineerde aanslag. Een machtiging voor automatische incasso kunt u afgeven tot aan de vervaldag van de aanslag.

Digitale belastingbalie (DigiD)

U kunt ook een afspraak maken met één van onze medewerkers voor het betalen van de belastingen

Afspraak maken betaling belastingen

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

 • Maandelijks incasseert de gemeente een termijn met IBAN NL29 BNGH 0285 1756 61 ten name van Gem Vijfheerenlanden belastingen. Bij de afschrijving vermelden we het aanslagnummer waar de incasso betrekking op heeft.

  Lees verder
 • Het aantal betaaltermijnen is afhankelijk van het moment dat u een automatische incasso afgeeft en van de dagtekening van uw aanslag. Tien termijnen is het maximale aantal termijnen wat we kunnen aanbieden. 

  Heeft u in april een aanslag van ons ontvangen en geeft u in april een automatische incasso af, dan zal uw aanslag in tien (gelijke) termijnen worden afgeschreven. Geeft u in later in het jaar een incasso af voor aanslag van 2019, dan zal het bedrag in de nog resterende maanden tot februari 2020 worden afgeschreven..

  De termijnbedragen worden rond de 29ste van de maand van uw rekening afgeschreven.

  Lees verder
 • Wanneer u een keer de incasso laat storneren, wordt dit termijnbedrag verdeeld over de resterende termijnen. Hierdoor wordt het termijnbedrag aangepast dit om de niet geïncasseerde termijn op te vangen. 

  Wanneer u twee keer achter elkaar laat storneren, dan vervalt de automatische incasso. Deze kan niet opnieuw worden opgestart. U kunt wel een betalingsregeling aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met afdeling belastingen via 088 599 7000.

  Lees verder