Belastingaanslag 2019

Eind april ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 van gemeente Vijfheerenlanden.

Eind april ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019. 

Bent u aangemeld voor digitale berichten via MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag in uw berichtenbox van MijnOverheid. Zo niet, dan krijgt u de aanslag per post.

De WOZ waarden 2019 worden via het kadaster op wozwaardeloket.nl geplaatst. Als u uw burgerservicenummer en aanslagbiljetnummer bij de hand heeft kunt u uw taxatieverslag opvragen.

Online regelen

U kunt met uw DigiD inloggen bij de digitale belastingenbalie.

Diverse belastingzaken kunt u online regelen:

Hoe kunt u betalen?

U kunt zelf de bank opdracht geven voor de betaling van het gehele bedrag. Dit kan ook in twee termijnen, betaling uiterlijk 31 mei 2019 en 31 juli 2019.

U kunt ook betalen via een automatisch incasso. Het afgeven, wijzigen of stoppen van een automatische incasso is mogelijk via de pagina Automatische incasso of aan de balie van uw gemeente.

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen kunt u, indien u nog geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dit alsnog doen vóór 15 mei 2019.

Met een automatische incasso betaalt u in tien termijnen. Eerste incassotermijn is 31 mei 2019, laatste incassotermijn 28 februari 2020.

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben? Kijk dan op onze pagina 'Belastingen' of neem contact op via 088-599 7000.