Belastingaanslag 2019

Eind april ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 van gemeente Vijfheerenlanden.

Eind april ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019. 

Bent u aangemeld voor digitale berichten via MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag in uw berichtenbox van MijnOverheid. Zo niet, dan krijgt u de aanslag per post.

De WOZ waarden 2019 worden via het kadaster op wozwaardeloket.nl geplaatst. Als u uw burgerservicenummer en aanslagbiljetnummer bij de hand heeft kunt u uw taxatieverslag opvragen.

Online regelen

U kunt met uw DigiD inloggen bij de digitale belastingenbalie.

Diverse belastingzaken kunt u online regelen:

Hoe kunt u betalen?

U kunt de gecombineerde aanslag in 2 keer betalen of door middel van een automatische incasso. De 2 vervaltermijnen staan op uw aanslag. 

Wilt u met automatische incasso betalen? Dan kunt u ons toestemming geven het bedrag van uw rekening af te schrijven. Hiervoor kunt u een machtiging afgeven.

Het aantal betaaltermijnen is afhankelijk van het moment dat u een automatische incasso afgeeft en van de dagtekening van uw aanslag. U kunt betalen in maximaal 10 termijnen. 

Heeft u in april een aanslag van ons ontvangen en geeft u in april een automatische incasso af? Dan wordt uw aanslag in 10 (gelijke) termijnen afgeschreven.

Geeft u later in het jaar een incasso af voor de aanslag van 2019? Dan zal het bedrag in de nog resterende maanden tot februari 2020 in termijnen worden afgeschreven.

De termijnbedragen worden rond de 29ste van de maand van uw rekening afgeschreven.

Heeft u vragen?

Mocht u nog vragen hebben? Kijk dan op onze pagina 'Belastingen' of neem contact op via 088-599 7000.