Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de gemeente. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen leest u precies hoe u dit kunt doen.

Aanvraag


Bezwaar gemeentelijke belastingen (DigiD)

Bezwaar gemeentelijke belastingen (eHerkenning)
 

U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Stuur een brief (bezwaarschrift) naar de gemeente. Dit gaat zo:
In de brief zet u in ieder geval:

  • uw eigen naam en adresgegevens
  • het aanslagnummer (deze vindt u bovenaan de belastingaanslag)
  • de datum waarop u de brief schrijft
  • uw handtekening

Geef in de brief aan waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag.