Hondenbelasting

U kunt heel gemakkelijk online uw hond aanmelden of afmelden. Dit doet u met uw DigiD. Let op dat u ook aangeeft hoeveel honden u heeft. De gemeente controleert regelmatig of voor alle honden hondenbelasting wordt betaald. Als u uw hond niet hebt aangemeld, krijgt u een boete.

Heeft u geen hond meer? Meld de hond dan af. Zorg dat u bewijs heeft. Bijvoorbeeld een overlijdensverklaring van de dierenarts of een brief van de nieuwe eigenaar. Scan dit bewijs en voeg het als bijlage toe. U krijgt dan vermindering van de hondenbelasting. 

We gebruiken het geld van de hondenbelasting voor onderhoud en schoonmaak. Bijvoorbeeld van de plekken waar u uw hond uitlaat. 

Hond aan- of afmelden (DigiD) 

Bijzonderheden

Verandering in belastingen, tarieven en verordeningen

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik samen de gemeente Vijfheerenlanden. Belastingen, tarieven en verordeningen moeten door de nieuwe gemeenteraad zijn vastgesteld. Het kan dus zijn dat u nu nog andere belastingen, tarieven of verordeningen heeft dan andere inwoners van Vijfheerenlanden. De gemeenteraad neemt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twee jaar, een besluit over de nieuwe belastingen, tarieven en verordeningen voor de hele gemeente Vijfheerenlanden.

Verordening hondenbelasting Leerdam 

Verordening hondenbelasting Vianen