Kwijtschelding gemeentebelastingen

Heeft u een aanslag (brief) gekregen over de gemeentelijke belastingen? En heeft u te weinig geld om deze te betalen? Als deze belastingaanslag op uw naam staat, kunt u misschien kwijtschelding of een betalingsregeling aanvragen. We kijken dan naar uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld of een eigen huis). Maar ook naar wat u uitgeeft.

Kwijtschelding kan alleen bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • U woont in deze gemeente.
  • U heeft geen overwaarde op uw woning.
  • De belastingaanslag staat op uw naam.

Aanpak

In het verleden kon u kwijtschelding aanvragen voor de aanslag gemeentelijke belastingen via BSR in Tiel. Met ingang van 1 januari 2020 gaat Team Belastingen van gemeente Vijfheerenlanden de kwijtschelding zelf uitvoeren.

U kunt uw kwijtscheldingsverzoek digitaal aanvragen via de Digitale belastingbalie.