Onroerendezaakbelasting (ozb)

Onroerendezaakbelasting (ozb) is een gemeentelijke belasting. De eigenaar van een huis, een stuk grond, een garagebox of een bedrijfspand moet deze belasting betalen. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt ozb.

Jaarlijks krijgt u een aanslag met daarin het bedrag aan onroerendezaakbelasting dat u moet betalen. Dit bedrag is gebaseerd op de getaxeerde waarde (de WOZ-waarde) van de woning of het bedrijfspand.

De gemeente gaat uit van de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Degene die op die datum eigenaar is van het pand, betaalt voor het hele jaar de OZB. Ook als het pand nog in aanbouw is, betaalt u OZB.

U kunt ook de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland opzoeken via Landelijke Voorziening WOZ.

Kosten

Het tarief van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente bepaalt dat percentage. Dit wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. De WOZ-waarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald.

Tarieven Percentage van WOZ-waarde
Eigendom woning 0,1222%
Eigendom niet-woning 0,2482%
Gebruik niet-woning 0,1976%

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Bezwaar gemeentelijke belasting particulier (DigiD)

Bezwaar gemeentelijke belasting bedrijf (eHerkenning)

Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Stuur een brief. Dit heet een bezwaarschrift. Stuur de brief naar de heffingsambtenaar van de gemeente Vijfheerenlanden. In uw bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres
 • het adres van het pand waarom het gaat
 • de reden van het bezwaar
 • het nummer van de aanslag
 • Ja dit kan. We sturen u de belastingaanslag dan via de Berichtenbox van MijnOverheid toe. U krijgt hem dan niet meer per post. Dit gaat zo:

  • Ga naar de Berichtenbox op mijn.overheid.nl.
  • Log in met DigiD.
  • Vink aan dat u voortaan digitaal post van ons wilt ontvangen.
  • Heeft u uw account nog niet geactiveerd? Dit doet u dan eerst.

   

  Lees verder
 • Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de gemeente Vijfheerenlanden. De verwachting is dat de aanslagen rond april 2019 worden verzonden.

  Lees verder
 • De gemeente Vijfheerenlanden stuurt een aanzienlijk deel van de aanslagen digitaal via MijnOverheid.nl. Wellicht heeft u zich hiervoor aangemeld.

  Wilt u het gecombineerde aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen voor volgend belastingjaar toch liever schriftelijk ontvangen, dan kunt u dit enkel in MijnOverheid.nl aanpassen. 

  Lees verder