Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

Een Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita is een brief van de gemeente. Hierin staat dat u in leven bent op het moment dat u de brief ontvangt. Heeft u het bewijs nodig binnen Nederland? Vraag dan een bewijs van in leven zijn aan. Heeft u het nodig voor in het buitenland? Dan heet dit een attestatie de vita. Soms vraagt een uitkeringsinstantie of pensioenfonds u om een bewijs van in leven zijn.

Voorwaarden

U kunt het bewijs van in leven zijn aanvragen voor uzelf, uw partner, uw kinderen die bij u in huis wonen. Ook als de kinderen ouder dan 18 jaar zijn.

Kunt u het zelf niet komen ophalen? U kunt iemand anders vragen om het bewijs van in leven zijn voor u op te halen. Dit kan met een machtiging. Voor een attestatie de vita kan dit niet.

Kosten

Heeft u het uittreksel nodig voor uw pensioenfonds? Dan is het gratis.

  • Attestatie de vita € 13,40
  • Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland) € 12,50

Aanvraag

Afspraak maken voor Bewijs van in leven zijn

Termijn

Haalt u het bewijs van in leven zijn of de attestatie de vita bij de balie op? Dan krijgt u het meteen mee.