Paspoort en identiteitskaart

Binnen Nederland gebruikt u een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Als identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld als u een rekening wilt openen bij een bank. Of bij de verkiezingen. Een identiteitsbewijs is verplicht vanaf 14 jaar. Hierover kunt u ook meer lezen op rijksoverheid.nl/identificatieplicht.

U heeft een paspoort of identiteitskaart ook nodig als u naar het buitenland gaat. Met een identiteitskaart kunt u naar verschillende landen in Europa reizen. Met een paspoort kunt u naar alle landen gaan. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op rijksoverheid.nl/paspoort en identiteitskaart.

Een paspoort of identiteitskaart is 10 jaar geldig. Voor jongeren tot 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

Reist u alleen met kinderen? En heeft u een andere achternaam? Soms geeft dat problemen bij de paspoortcontrole. Zorg dat u een toestemmingsformulier bij u heeft.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • Staat u onder curatele? Vraag eerst om toestemming van de curator.
 • Verandert u van naam? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen.
 • Verandert u van geslacht? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen.

Kosten

Document Kosten in €
Paspoort tot 18 jaar 57,30
Paspoort vanaf 18 jaar 75,80
Nederlandse Identiteitskaart tot 18 jaar 36,95
Nederlandse Identiteitskaart vanaf 18 jaar 68,50
Vervangende Nederlandse Identiteitskaart
voor persoon met uitreisverbod
33,35
Spoedleges reisdocument 51,60

Termijn

Na 5 werkdagen is het paspoort of de identiteitskaart klaar. U kunt het dan komen ophalen. Kom zelf langs. Ook kinderen moeten het zelf komen ophalen.

Spoed aanvraag

Hebt u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure. De aanvraag en ook het afhalen van uw document doet u op onze locatie in Leerdam. Per spoedproduct betaalt u extra, naast de gewone aanvraagkosten. Meestal hebt u uw document binnen 2 werkdagen. Is er geen mogelijkheid in de agenda om een spoedafspraak te plannen? Bel dan naar 088 - 599 7000.

Afspraak maken voor spoedaanvraag identiteitskaart

Afspraak maken voor spoedaanvraag paspoort

Aanpak

Voor de aanvraag van uw paspoort, rijbewijs en vele andere burgerzaken producten kunt u terecht op elk van onze drie locaties. Via de afsprakenplanner kunt u kiezen uit één van de mogelijke locaties in Leerdam, Meerkerk of Vianen. U kunt ons ook bellen voor het maken van deze afspraak op 088 599 7000.

Vraag uw paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waar u woont. Dit gaat zo:

 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • Al uw reisdocumenten, ook als deze verlopen zijn
  • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de regels.
  • Pinpas of contant geld
 • Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk ophalen.

Afspraak maken voor een paspoort

Afspraak maken voor een identiteitskaart


Kinderen en jongeren

Identiteitskaart

Ben je ouder dan 12 jaar? Dan mag je zelf een identiteitskaart aanvragen. 

Kinderen jonger dan 12 jaar hebben schriftelijke toestemming van beide ouders of gezaghebbers nodig. Ouder(s) en kind komen samen de identiteitskaart aanvragen. Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

 • Ingevuld formulier Verklaring toestemming reisdocument minderjarige met handtekeningen.
 • Legitimatiebewijzen van ouder(s) of gezaghebber(s).

Paspoort

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je zelf een paspoort aanvragen. Je hebt wel schriftelijke toestemming van beide ouders of gezaghebbers nodig. Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

 • Ingevuld formulier Verklaring toestemming reisdocument minderjarige met handtekeningen.
 • Legitimatiebewijzen van ouder(s) of gezaghebber(s). 

Vermissing

Wilt u een nieuw paspoort of identiteitsbewijs aanvragen, maar bent u het huidige document kwijt? Doe daar dan eerst online aangifte bij ons.

Online aangifte vermissing reisdocument (met DigiD)

Of

Afspraak maken vermissing reisdocument

Tips

Rond de schoolvakanties is de wachttijd soms langer. Ook duurt het soms langer voor u het paspoort of de identiteitskaart krijgt.

 • Soms vraagt een organisatie of bedrijf om een gewaarmerkte kopie van uw reisdocument. Dit is een bewijs dat de kopie rechtstreeks van uw echte paspoort of identiteitskaart gemaakt is. We zetten dan een stempel en handtekening van de gemeente op de kopie.
  Gemeenten in Nederland waarmerken geen kopieën van diploma’s of getuigschriften. Hiervoor moet u naar de school of universiteit waar u het diploma of getuigschrift heeft gehaald. We waarmerken ook geen kerkelijke stukken.
  Een waarmerking gaat zo:

  • Maak een afspraak.
  • Kom persoonlijk naar uw afspraak.
  • Neem het paspoort of de identiteitskaart mee dat we gaan waarmerken.
  • Zorg voor voldoende geld of een pinpas.
  Lees verder