Verklaring van Toestemming Reisdocument Minderjarige

VERKLARING VAN TOESTEMMING REISDOCUMENT MINDERJARIGE
De ouder(s) / gezaghouder(s) van onderstaande minderjarige :Burgerservicenummer :_______________________________________

Achternaam : _______________________________________

Voorna(a)m(en)(voluit) : _______________________________________

Geboortedatum/plaats :_______________________________________


verklaart/verklaren geen bezwaar te hebben tegen de afgifte van een


□ Paspoort (Toestemming nodig tot 18 jaar)

□ Identiteitskaart (Toestemming nodig tot 12 jaar)

(aankruisen wat van toepassing is)


Plaats : ________________________

Datum : _______/_______/_________

Vader / Gezaghouder

Achternaam : _______________________________________

Voorna(a)m(en)(voluit) : _______________________________________

Handtekening : _______________________________________


Moeder / Gezaghouder

Achternaam : _______________________________________

Voorna(a)m(en)(voluit) : _______________________________________

Handtekening : _______________________________________LET OP:

  • DE JUISTHEID VAN DE HANDTEKENING(EN) MOET WORDEN AANGETOOND DOOR OVERLEGGING VAN EEN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS

  • DE KINDEREN DIENEN BIJ DE AANVRAAG PERSOONLIJK AAN HET LOKET TE VERSCHIJNEN


Uitgelicht