Uittreksel basisregistratie personen

Een uittreksel basisregistratie personen (BRP) is een bewijs. Het laat zien dat u hier woont. U heeft dit nodig voor bijvoorbeeld de eerste keer dat u een rijbewijs aanvraagt of als u zich inschrijft als woningzoekende. Hierop staat standaard uw:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum
 • woonplaats

Er zijn verschillende soorten uittreksels BRP zoals :

 • bewijs van Nederlanderschap
 • bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland)

Vaak vraagt een bedrijf of organisatie erom. Soms noemen ze het dan een uittreksel uit het bevolkingsregister. Zorg dat u weet wat er precies op het uittreksel moet komen te staan. Bijvoorbeeld: burgerlijke staat, adres, adres uit het verleden, nationaliteit, namen van uw ouders, burgerservicenummer, echtscheiding. Vraag ook na hoe oud het uittreksel mag zijn. Soms mag het niet ouder dan 3 maanden zijn.

Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor in het buitenland? Dan heet dit een attestatie de vita. Dit is een uittreksel burgerlijke stand. U vraagt de attestatie de vita aan bij de gemeente waar u woont.

Voorwaarden

U kunt het uittreksel BRP alleen ophalen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

U kunt het uittreksel BRP aanvragen voor uzelf, uw partner, uw minderjarige kinderen die bij u in huis wonen.

Kosten

Heeft u het uittreksel nodig voor uw pensioenfonds? Dan is het Bewijs van in leven zijn gratis. Neem de brief mee. 
Een uittreksel basisregistratie personen kost € 13,00

Termijn

Haalt u het uittreksel basisregistratie personen bij de balie op? Dan krijgt u het meteen mee. Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan sturen wij het u zo snel mogelijk toe.

Aanpak

Het uittreksel basisregistratie personen haalt u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit gaat zo:

 • Regel het online.
 • Log in met DigiD.
 • U betaalt meteen.
 • Wij sturen u het uittreksel zo snel mogelijk toe.

Online aanvragen

Of

 • Maak een afspraak.
 • U komt persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • uw identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • U betaalt het uittreksel meteen bij de aanvraag.
 • U krijgt het uittreksel meteen mee.

Afspraak maken voor een uittreksel BRP

Haalt u het uittreksel voor iemand anders op? Neem dan ook een machtiging met daarop de handtekening en een kopie van het identiteitsbewijs van die persoon mee.

Vraagt uw pensioenfonds om een uittreksel BRP? Geef dat dan aan en neem de brief mee.