Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een organisatie kan u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Bijvoorbeeld een werkgever, omdat u in de kinderopvang, in het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Of omdat u een visum nodig heeft. In deze verklaring staat dat u niets strafbaars heeft gedaan dat te maken heeft met de reden waarvoor u de VOG nodig heeft.

Ook organisaties kunnen een VOG aanvragen. Bijvoorbeeld om een contract af te sluiten.

De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de VOG af.

Voorwaarden

U kunt een VOG krijgen als u geen strafblad heeft. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of u toch een verklaring kunt krijgen. Dit kan alleen als het strafbare feit niets te maken heeft met de reden waarvoor u de verklaring aanvraagt.

Kosten

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag bij de gemeente kost € 41,35
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag bij Justis kost € 33,85

(tarieven 2023)

Bent u vrijwilliger en werkt u met jongeren onder de 18? Of werkt u met kwetsbare personen? U kunt de VOG gratis krijgen. Kijk voor meer informatie op de site van Justis of bij gratisvog.nl.

Termijn

Justis neemt een beslissing over uw aanvraag. Dit duurt 4 weken als u geen strafblad heeft. Heeft u dit wel? Dan duurt het 8 weken. Organisaties krijgen binnen 8 weken bericht. En 12 weken, als Justis de verklaring niet wil uitgeven.

Aanpak

U vraagt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit gaat zo:

 • Maak een afspraak.
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier. Dit formulier krijgt u van de organisatie die u om de verklaring vraagt. Zij hebben hier een stempel of handtekening op gezet.
  • Uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs.
  • Uw bankpas.
  • Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, wanneer u zelfstandige bent en u een aanvraag voor uw eigen bedrijf doet.
 • U betaalt meteen bij de aanvraag.
 • U krijgt de beslissing via Justis.

Afspraak maken aanvraag VOG

Of vraag de VOG online aan via Justis. Dit kan als de organisatie die de VOG van u nodig heeft de aanvraag klaar zet. 

Kunt u zelf niet komen? U mag iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen.

Bezwaar & beroep

Als Justis geen VOG afgeeft, krijgt u eerst een brief met een voornemen tot afwijzing. U kunt hier schriftelijk op reageren. Daarna stuurt Justis u een definitief besluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken bij de rechter. Doe dit binnen 6 weken.