Geboorteaangifte

U heeft een kindje gekregen, gefeliciteerd. Het is belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet. We nemen het kindje op in de BRP. Dan krijgt uw kind meteen een BSN. Ook maken we een geboorteakte. Hierin staan:

 • voornaam en achternaam van uw kind
 • de namen van de ouders
 • de geboortedatum en tijd
 • de geboorteplaats.

De vader of moeder doet aangifte van de geboorte. Is dit niet mogelijk? Dan mag ook iemand anders de aangifte doen:

 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, zoals een familielid, arts, verloskundige of kraamhulp.
 • de bewoner van het huis waar het kindje geboren is.
 • het hoofd van het ziekenhuis, de inrichting of de gevangenis waar het kindje geboren is.
 • de burgemeester van de plaats waar het kindje geboren is.

Woont u niet in de gemeente waar het kindje geboren is? Dan geeft de gemeente de geboorte door aan de gemeente waar u woont. Daar wordt het kindje opgenomen in de basisregistratie personen en krijgt het een BSN.

Voorwaarden

Wilt u bij ons aangifte komen doen van de geboorte van uw kind? Er zijn voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Het kindje is binnen deze gemeente geboren.
 • Doe de aangifte binnen 3 dagen na de bevalling. Is de derde dag een weekenddag of feestdag? Dan mag het op de werkdag erna.
 • U hoeft het kindje niet mee te nemen voor de aangifte.

Kosten

De aangifte zelf is gratis.

Wilt u graag een uittreksel van het geboorteregister krijgen? Dit kost: € 13,80.

(prijzen 2020)

Termijn

Doe de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. Doet u de aangifte later dan 3 dagen na de geboorte? Dan moeten wij dit melden bij de officier van justitie.

Aanpak

U doet aangifte bij de gemeente waar het kindje geboren is. Dit gaat zo:
Zorg dat u (een kopie van) de volgende documenten bij de hand heeft:

 • uw identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • een verklaring van de arts of verloskundige
 • de akte van erkenning, als u het kindje eerder al heeft erkend
 • de akte van naamskeuze, als u bij de erkenning de achternaam heeft gekozen
 • uw trouwboekje of partnerschapsboekje
 • Bent u niet de ouder? Als u in een andere gemeente woont, neem dan ook een identiteitsbewijs van de ouders mee.

Afspraak maken voor geboorteaangifte

 1. Maak een afspraak.
 2. Kom persoonlijk naar uw afspraak.
 3. Neem de documenten mee.
 4. Wilt u een uittreksel van het geboorteregister? Geef dit aan.
 5. U betaalt het uittreksel meteen bij de aanvraag.
 6. U krijgt het uittreksel meteen mee.