Trouwen en partnerschap

U wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Neem dan contact op met de gemeente. U bespreekt dan met ons de datum, tijd en locatie van het huwelijk. De gemeente zorgt voor een trouwambtenaar om het huwelijk of het geregistreerd partnerschap te voltrekken.

Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Een melding van voorgenomen huwelijk of een melding van geregistreerd partnerschap gaat vooraf aan het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. De melding kan gedaan worden vanaf 1 jaar voor de huwelijksdatum of datum partnerschapsregistratie tot uiterlijk 14 dagen van tevoren. U kunt bij locatie Leerdam en Meerkerk de melding doen als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap in de gemeente Vijfheerenlanden voltrokken wordt.

Digitaal melden

U kunt (nog) niet digitaal een melding voorgenomen huwelijk of voorgenomen geregistreerd partnerschap doen. Dit kan alleen op afspraak.

Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

Kosteloos trouwen of kosteloos een geregistreerd partnerschap aangaan is ook mogelijk. Dit kan op maandag om 9:00 en 9:30 uur. Een ambtenaar van de burgerlijke stand voltrekt het huwelijk in de trouwzaal van het gemeentehuis, locatie Meerkerk. Dit is een korte ceremonie zonder toespraak. Bij een kosteloze ceremonie zijn alleen het bruidspaar en de getuigen aanwezig.

Voorwaarden

Bij het huwelijk of de partnerschapsregistratie moeten getuigen aanwezig zijn. Dit zijn er minimaal 2 en maximaal 4. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Wat controleert de gemeente? U mag met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan als u:

 • 18 jaar of ouder bent.
 • niet al getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders.
 • geen directe familie van elkaar bent.

Staat een van u onder curatele? Soms moet de curator of kantonrechter toestemming geven.

Kosten

De melding van de trouw- of partnerschapsplannen kost niets. Eventuele overige kosten staan in onderstaande tabel.

Omschrijving 

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap, in locatie Leerdam
op maandag om 09.00 of 09.30 uur

0,00

Huwelijk/Geregistreerd partnerschap, op een aangewezen locatie van gemeente Vijfheerenlanden
op maandag na 09.30 uur tot 16.00 uur of
dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur

501,70
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap, buiten bovengenoemde tijden (niet op zon- en feestdagen) 755,30
Trouwen op niet aangewezen locatie (bijvoorbeeld tuin, restaurant of schip)  281,15 (extra)
Extra gebruik gemeentehuis, na het reguliere uur 80,75 (per half uur)
Voltrekking in een bijzonder huis 105,90
Omzetting naar een bijzonder huis 105,90
Trouwboekje / partnerschapsboekje, normale uitvoering 28,10
Trouwboekje / partnerschapsboekje, luxe uitvoering 56,25
Toeslag voor een bijzonder ambtenaar burgerlijke stand voor één dag 100,90
Ambtenaar als getuige 28,10
Wijzigen/ annuleren datum of tijdstip of wijzigen van BABS 53,85
Verklaring huwelijksbevoegdheid
(soms nodig om te trouwen in het buitenland)
27,50

 

Bijzonderheden

Meer weten?

Bij de Rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap.

Ambtenaar burgerlijke stand (BABS) voor één dag

Wilt u uw eigen ambtenaar van de burgerlijke stand meenemen, dan is dit in bepaalde gevallen mogelijk. Deze ambtenaar wordt dan benoemd voor één dag. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dit kan in elke gemeente. Er wordt dan een akte van omzetting opgemaakt. Een huwelijk omzetten in een geregistreerd partnerschap is niet mogelijk.

Aanpak

 • Bel ons voor een afspraak via 088 - 599 7000.
 • U ontvangt van ons een meldingsformulier. Vul de formulieren helemaal in en vergeet uw handtekening niet
 • Neem het volgende mee naar de afspraak:
  • Uw geldige identiteitsbewijzen zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • De ingevulde meldingsformulieren
  • Een kopie van de identiteitsbewijzen van uw getuigen. Let op dat het burgerservicenummer goed te lezen is
  • Pinpas of contant geld. U betaalt de kosten voor de gemeente meteen bij de melding.