Trouwambtenaar voor 1 dag

Een trouwambtenaar sluit het huwelijk of het partnerschap. U kunt een trouwambtenaar van de gemeente kiezen of iemand die u zelf kent. Bijvoorbeeld een trouwambtenaar uit een andere gemeente of een familielid of vriend. Wij benoemen die persoon dan tot trouwambtenaar voor 1 dag.

Voorwaarden

De trouwambtenaar voor 1 dag:

 • is 18 jaar of ouder.
 • staat niet onder curatele.
 • overhandigd een Verklaring Omtrent het Gedrag met de screeningsprofielen 12 en 41, niet ouder dan 6 maanden (op de trouwdatum).
 • overhandigd een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP), als betrokkene niet in de gemeente Vijfheerenlanden woont.
 • overhandigd een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Wanneer u een vervallen aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) heeft; overhandigd u het bewijs dat de afgelopen vijf jaar minimaal twee huwelijken door betrokkene voltrokken en/of geregistreerd zijn.
  of:
  een certificaat van een erkende opleiding tot BABS, niet ouder dan drie jaar (op de trouwdatum).
  en:
  minimaal twee referenties gericht op spreken voor publiek.

Er is altijd iemand van de gemeente bij de ceremonie aanwezig.

Termijn

Doe de aanvraag op tijd, minstens twee maanden voor de huwelijksdatum.

Aanpak

 • Bel ons voor een afspraak via 088 - 599 7000.
 • Vertel tijdens uw afspraak voor de huwelijksmelding of partnerschapsmelding dat u graag een eigen trouwambtenaar voor 1 dag kiest. Wij bespreken dan met u hoe dat werkt.