Begraven in Leerdam

Leerdam, Kedichem, Oosterwijk of Schoonrewoerd

Begrafenis bespreken

Voor het bespreken van een begrafenis kunt u bellen naar 06 5232 0883. Ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Begraafplaatsen

De gemeente Vijfheerenlanden beheert vijf algemene begraafplaatsen in de kernen Leerdam, Schoonrewoerd en Kedichem. Op drie van deze begraafplaatsen wordt nog actief begraven. U kunt op deze locaties rechten op een graf verwerven:

  • Leerdam: Tiendweg - Populierstraat
  • Schoonrewoerd: Overheicop
  • Kedichem

Openingstijden

De begraafplaats aan de Tiendweg heeft vaste openingstijden.

Kosten

De kosten voor graven, begraven, urnennissen en gedenktekens zijn wettelijk bepaald.

In de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2018 vindt u de actuele tarieven. Onder andere de kosten voor graven, begraven, urnennissen en gedenktekens.

Algemeen graf

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. Het ruimen van graven heeft te maken met het verlopen van grafrechten.
Grafrechten voor algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven. 

Verlenging grafrechten

Een algemeen graf kunt u niet verlengen. Na afloop van de termijn wordt het graf geruimd.

Rechthebbende grafrechten

Van algemene graven is het wettelijk sinds 2014 verplicht om bij te houden wie de rechthebbenden (nabestaanden) zijn van de grafrechten. Van graven die voor 2014 zijn aangelegd, hoefde de gemeente niet bij te houden wie de rechthebbenden zijn. De gegevens van nabestaanden van graven die voor 2014 in gebruik zijn genomen, zijn niet bekend bij de gemeente.

Aflopen grafrechten

Wettelijk gezien hoeft de ruiming van de algemene graven niet aangekondigd te worden. Maar de gemeente doet dit wel, gezien de emoties bij de nabestaanden. Het aflopen van de grafrechten wordt 6 maanden van tevoren bekend gemaakt. Op het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats hangt een aanplakbiljet. Op het graf dat zal worden geruimd, staat een bordje.

Wat gebeurt er met stoffelijke resten: er is de keuze om de stoffelijke resten te cremeren of te herbegraven in een familiegraf. Hieraan zijn kosten verbonden. Als hier niet voor wordt gekozen, dan krijgen de stoffelijke resten een plek in het verzamelgraf op de begraafplaats.

Familiegraf

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. Het ruimen van graven heeft te maken met het verlopen van grafrechten.

Grafrechten voor een familiegraf worden uitgegeven voor een bepaalde tijd van 20 of 30 jaar.

Verlenging grafrechten

Het is mogelijk om de rechten te verlengen (met 10 of 20 jaar), de gemeente stuurt 2 jaar voor het aflopen van de grafrechten een brief naar de rechthebbenden (nabestaanden).

Rechthebbende grafrechten

De gemeente beschikt over de gegevens van nabestaanden. Rechthebbenden zijn verplicht om deze gegevens bij de gemeente actueel te houden.

Aflopen grafrechten

De gemeente stuurt 2 jaar voor het afgelopen van de grafrechten een brief naar de nabestaanden. Het aflopen van de termijn wordt bekend gemaakt met een aanplakbiljet op het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats en op het graf met een bordje.

Wat gebeurt er met stoffelijke resten: er is de keuze om de stoffelijke resten te cremeren of te herbegraven in een familiegraf of op een andere plaats. Hieraan zijn kosten verbonden. Nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf te herbegraven (schudden genoemd), om zo plaats te maken voor een volgende begrafenis. Als hier niet voor wordt gekozen, dan krijgen de stoffelijke resten een plek in het verzamelgraf op de begraafplaats.

Voor begrafenisondernemers

Met de webagenda kunt u als begrafenisondernemer 24 uur per dag via internet een reservering maken voor een begrafenis. De webagenda is te benaderen via begraafplaatsagenda.nl.
Bent u begrafenisondernemer en heeft u geen inloggegevens, neem dan contact op met het team Begraven via telefoonnummer 088 599 7000. U krijgt dan uw inloggegevens waarmee u via de begraafplaatsagenda een begrafenis kan reserveren.