Begraven in Vianen

Vianen, Everdingen, Hagestein, Zijderveld en Hoef en Haag

Begrafenis bespreken

Voor het bespreken van een begrafenis kunt u bellen naar 06 5232 0883. Ook buiten kantoortijden en in het weekend.

Overzicht begraafplaatsen

In de gemeente Vianen zijn meerdere begraafplaatsen. De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van de 4 algemene begraafplaatsen.

 • Algemene begraafplaats Everdingen, Kweldam/Kerkstraat in Everdingen;
 • Algemene begraafplaats Hagestein Dorpsstraat/Vosstraat in Hagestein;
 • Algemene begraafplaats Vianen Sparrendreef in Vianen, met een apart deel voor Rooms-katholieken;
 • Algemene begraafplaats Zijderveld Dorpsweg/Kerkweg in Zijderveld.

Daarnaast zijn er nog 2 andere begraafplaatsen die niet door de gemeente worden beheerd, namelijk

 • Rooms-katholieke begraafplaats Everdingen (informatie via het kerkbestuur in Everdingen);
 • Joodse begraafplaats in Vianen.

Soorten graven

Er zijn twee soorten graven:

 • In een algemeen graf worden twee willekeurige overledenen begraven, die vlak na elkaar overleden zijn. Het grafrecht bij algemene graven verloopt na 10 jaar en is niet te verlengen.
 • Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar voor het begraven van maximaal twee overledenen. Er is op de begraafplaatsen beperkte keuze voor particuliere graven. De rechthebbende kan deze termijn telkens met vijf of tien jaar verlengen. Hiervoor gebruikt u het formulier verlengen of afstand doen grafrechten.

Daarnaast zijn er op de begraafplaatsen ook bestemmingen voor urnen:

 • een urnengraf;
 • een plek in de urnenzuil.

Tarieven begraven of cremeren

De tarieven voor begraven of cremeren zijn opgenomen in de verordening graf en begraafrechten. Het contact met de begraafplaats verloopt via de begrafenisondernemer. Het is niet mogelijk vooraf een graf te reserveren.

Grafonderhoud

De gemeente zorgt voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Hiervoor brengt de gemeente onderhoudskosten in rekening. Er zijn twee regels van toepassing:

 • Voor alle graven die zijn uitgegeven na 21 juli 2012 en graven waarvan het grafrecht wordt verlengd, geldt een verplichte onderhoudsbijdrage.
 • Voor graven die zijn uitgegeven voor 21 juli 2012 is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Het is mogelijk dit onderhoud over te dragen aan de gemeente. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier overnemen grafonderhoud.

Graven overschrijven

De gemeente registreert de naam van de rechthebbende bij een graf. Dit is voor ons de contactpersoon. Als contactpersoon is overleden of als u de naam van de contactpersoon wilt wijzigen, kunt u dit aanvragen via contact.begraafplaats@vijfheerenlanden.nl.