Baliebezoek en Veiligheid & Overlast 2019

Resultaten onderzoek augustus 2019 Inwonerspanel Vijfheerenlanden

Begin augustus hebben de leden van het Digitaal Inwonerspanel vragen beantwoord over de tevredenheid over het baliebezoek en over veiligheid. De uitkomsten van de vragen over het baliebezoek gebruiken we om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten. De vragen over veiligheid worden gebruikt voor het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente dat eind 2019 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Hieronder leest u kort wat de uitkomsten zijn. Het volledige rapport staat ook op deze pagina.

Dienstverlening

Van de inwoners die in 2019 één van de balies van de gemeente heeft bezocht, is circa driekwart (zeer) tevreden over het tijdstip van de afspraak en de tijd die lag tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf. Gemiddeld geven bezoekers een 7,4 voor de dienstverlening aan de balie.

Veiligheid en overlast

Het aspect waar inwoners de minste overlast van hebben, is het aspect “op straat lastig worden gevallen”. Relatief gezien hebben mensen veel overlast van: parkeerproblemen, rommel op straat, hondenpoep en hard rijden.

Slechts 3% van de inwoners zegt dat ze overlast in hun eigen buurt melden. Ruim de helft meldt overlast in de eigen buurt nooit. Belangrijkste reden daarvoor is dat ze de indruk hebben dat er niets mee wordt gedaan. Inwoners die wel overlast melden, geven dat door aan de gemeente (52%), de politie (40%) of de overlastgever zelf (38%). 

We hebben aan inwoners gevraagd in welke mate ze de afgelopen 12 maanden zelf overlast hebben gehad van hun buren. Het minste overlast is er van “verward gedrag van buren”. Relatief gezien is er veel overlast van: huisdieren (29%) en geluidsoverlast (38%). Bij overlast met de buren is praten met de buren (37%) de meest gekozen oplossing. Bijna een vijfde (9%) doet niets als ze overlast hebben van de buren. Ruim een derde (36%) heeft geen overlast van buren.

Bijna een derde vindt buurtbemiddeling een goed instrument of heeft het al ingezet. Een groot gedeelte (43%) van de inwoners wil eerst meer informatie hebben voordat ze buurtbemiddeling zouden inzetten.

De meest voorkomende criminaliteit waar inwoners mee te maken hebben gehad de afgelopen 12 maanden is oplichting via internet, social media etc. (14%). Bijna driekwart (72%) heeft de afgelopen 12 maanden geen enkele vorm van criminaliteit ervaren. 

Een zeer groot gedeelte van de inwoners (86%) voelt zich (bijna) altijd veilig in hun eigen buurt. Een vrij klein gedeelte (13%) voelt zich soms of vaak onveilig. De belangrijkste redenen voor onveiligheid zijn verdachte personen en groepen (hang)jongeren. Het gemiddelde cijfer voor de veiligheid in de eigen buurt is een 8,1. Vrijwel geen enkele inwoner geeft een onvoldoende.