Inwonerspanel onderzoek april 2020

Van 24 maart tot en met 7 april 2020 hebben we een onderzoek gedaan over verschillende onderwerpen.

Van 24 maart tot en met 7 april hebben we een onderzoek gehouden onder de leden van het digitaal inwonerspanel van de gemeente Vijfheerenlanden over verschillende onderwerpen. In totaal heeft 45% van het digitaal inwonerspanel deze vragenlijst ingevuld. We danken u voor uw medewerking.
Hieronder staat een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten. Het volledige rapport staat op deze pagina.

Contact met de gemeente

Ruim de helft (54%) van de inwoners heeft sinds 1 januari 2019 contact opgenomen met de gemeente. Vooral voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Over alle manieren van contact met de gemeente, is de meerderheid van de inwoners (zeer) tevreden. Meer dan driekwart van de inwoners is zeer tevreden over het persoonlijk contact op de locaties van de gemeente.
Over nieuwe mogelijkheden om in de toekomst contact te zoeken met de gemeente, zoals WhatsApp en een chatprogramma op de website, is een meerderheid (zeer) positief.

Informatie van de gemeente

Vrijwel alle inwoners (96%) hebben sinds 1 januari 2019 weleens informatie van de gemeente gelezen of gekregen. De informatie krijgen ze via de Informatiepagina’s van de gemeente in Het Kontakt (77%), per brief (46%) of via de website (45%). 
De meeste interesse hebben inwoners in informatie over activiteiten in hun wijk, dorp of stad (69%), bouwplannen (63%) en lokale belastingen (63%). 
Driekwart van de inwoners is (zeer) positief over de mogelijkheid om in de toekomst een digitale nieuwsbrief met korte nieuwsberichten van de gemeente te ontvangen.

Energieopwekking en duurzame energie

Inwoners vinden twee aspecten bij energieopwekking het belangrijkste: dat ze (als inwoner) (deels) meeprofiteren (41%), gevolgd door zo min mogelijk geluidsoverlast (37%).
Ruim 75% vindt dat Nederland minder afhankelijk moet worden van het buitenland als het gaat om energieopwekking. Iets minder dan 75% is het (helemaal) eens met de stelling dat het goed is dat de gemeente Vijfheerenlanden bijdraagt aan de energieopwekking van de provincie. 

Wijk- of dorpswethouder

Ruim driekwart van de inwoners weet niet wie hun dorps- of wijkwethouder is. Wel vindt 60% een wethouder speciaal voor hun wijk of dorp een goede ontwikkeling. Inwoners zien als belangrijkste taken van dorps- of wijkwethouders dat ze bereikbaar zijn voor vragen en belangstelling tonen.

Dorpshuizen en wijkgebouwen

Ruim de helft van de inwoners (55%) bezoekt nooit het dorpshuis of wijkgebouw. De belangrijkste redenen zijn dat de activiteiten hen niet aanspreken (48%) of niet bij hen bekend zijn (32%). Iets minder dan 10% van de inwoners komt één keer per week of vaker in het dorpshuis of wijkgebouw. Zij bezoeken deze vooral voor ontmoeting (koffie of aan de bar).

Ruim de helft vindt dat het dorpshuis of wijkgebouw een laagdrempelige ontmoetingsplek moet zijn voor inwoners. Ruim 40% heeft geen interesse om er als vrijwilliger te werken. Ruim 25% wil zich wel inzetten als vrijwilliger als ze de activiteit leuk vinden. 10% wil wel iets doen als zij persoonlijk gevraagd worden.