Inwonerspanel onderzoek november 2020

In november hebben we een onderzoek gehouden over de coronamaatregelen en andere energiebronnen dan gas.

In november 2020 hebben we een onderzoek gehouden onder de leden van het digitaal inwonerspanel van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit keer over de informatie over de coronamaatregelen en over de overstap op andere energiebronnen dan gas. In totaal heeft 46% van het digitaal inwonerspanel deze vragenlijst ingevuld. 

Hieronder staat een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten. Het volledige rapport staat op deze pagina.

Communicatie rondom de coronamaatregelen

Een zeer ruime meerderheid (94%) van de inwoners kreeg informatie via de persconferenties met de minister-president. Ook TV-programma’s worden relatief vaak genoemd als informatiebron (63%).

Bijna de helft van de inwoners heeft geen mening over de manier waarop de gemeente de landelijke coronamaatregelen communiceert. 39% Vindt dat de gemeente de maatregelen duidelijk communiceert. Ruim een tiende (12%) vindt dat dit niet het geval is. 

Van de informatiebronnen van de gemeente is de gemeentepagina in Het Kontakt voor de inwoners het meest waardevol (42%). 96% Heeft geen vraag over corona gesteld aan de gemeente.

Het idee is om corona-panels op te zetten, zodat inwoners met bestuurders en ambtenaren van de gemeente kunnen praten over de (gevolgen van) coronamaatregelen in hun eigen woonplaats. Iets minder dan een zesde (15%) zou hieraan mee willen doen. Iets meer dan de helft van de inwoners (52%) heeft zich in de coronatijd (vanaf maart) extra ingezet voor anderen.

Overstap naar een aardgasvrije gebouwde omgeving

Ruim een kwart (29%) van de inwoners geeft aan al vrij veel over de overstap naar aardgasvrij te weten. Ruim de helft (58%) heeft er wel over gehoord, maar heeft zich er nog niet in verdiept. Ruim een tiende (13%) weet er (vrijwel) niets van.
Een ruime meerderheid van de inwoners (86%) neemt maatregelen om minder aardgas te verbruiken. De meest genomen maatregel is korter douchen of een waterbesparende douchekop gebruiken (43%). De inwoners maken zich het vaakst (65%) zorgen over de kosten bij de overstap naar aardgasvrij wonen. Ruim een tiende (11%) maakt zich geen zorgen over de overstap.

We hebben ook gevraagd naar de buurten waar de overgang naar aardgasvrij zou moeten starten. Iets meer dan de helft (51%) van de inwoners noemt de buurten waar toch al werkzaamheden zijn gepland.