Inwonerspanel onderzoek september 2020

In september hebben we een onderzoek gehouden over het duurzaamheidsbeleid.

In september hebben we een onderzoek gehouden onder de leden van het digitaal inwonerspanel van de gemeente Vijfheerenlanden over het duurzaamheidsbeleid. In totaal heeft 52% van het digitaal inwonerspanel deze vragenlijst ingevuld. 

Hieronder staat een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten. Het volledige rapport staat op deze pagina.

Energieverbruik

De helft van de deelnemers denkt dat zij hun energieverbruik kan verminderen. Ruim de helft (59%) van de deelnemers geeft daarnaast aan zelf geen energie op te wekken. Van de deelnemers die wel zelf energie opwekken, doen de meesten dit met zonnepanelen (39%).

Circulair 

Bijna alle deelnemers (99%) doen aan (gedeeltelijke) afvalscheiding.
Drie vijfde (61%) van de deelnemers vindt de huidige manier van afvalinzameling goed. Volgens ongeveer twee vijfde (38%) van de deelnemers kan de afvalinzameling beter. De meest genoemde tips en suggesties voor verbeteringen zijn: betere controle, duidelijke instructies voor afvalscheiding, meer voorlichting en vaker containers leegmaken.
Iets meer dan de helft (52%) van de deelnemers geeft aan dat er materialen zijn die zij hergebruiken. De meest genoemde materialen die worden hergebruikt zijn: bouwmaterialen, broodzakjes, compost, kleding en plastic.
De ruime meerderheid van de deelnemers (84%) is bereid om meer te doen aan afvalscheiding als dat leidt tot een schonere en nettere omgeving.

Schoon

De gemeente Vijfheerenlanden wil dat in 2050 ook al het transport in Vijfheerenlanden schoon is. Bijvoorbeeld met elektrische auto’s, openbaar vervoer, fiets enzovoort. Een groot deel van de deelnemers (42%) denkt dat dit moeilijk haalbaar is. Een vijfde (22%) van de deelnemers denkt dat dit wel haalbaar is. Daarnaast denkt ook een vijfde (21%) van de deelnemers dat dit niet haalbaar is.
Iets meer dan de helft van de deelnemers rijdt al ‘schoon’ (48% doet dit naar eigen zeggen niet). Van de deelnemers die wel ‘schoon’ rijden, geven de meesten aan dit te doen met de fiets of e-bike (41%).

Klimaatbestendig

De gemeente wil ook in de toekomst een veilig en leefbaar Vijfheerenlanden en wil voorbereid zijn op klimaatverandering en de natuur een handje helpen. Twee derde van de deelnemers neemt thuis al maatregelen om voorbereid te zijn op veranderingen in het klimaat (32% doet dit naar eigen zeggen niet). Deelnemers bereiden zich het vaakst voor op klimaatveranderingen door tegels in de tuin te vervangen door planten (49%) en met een regenton (32%).
Driekwart van de deelnemers is bereid om zelf (meer) maatregelen te nemen. Deelnemers zijn het vaakst bereid tot het afkoppelen van regenwater/een regenton gebruiken (38%) en om meer groen om het huis te plaatsen (29%).