Onderzoek Adviesraad Sociaal Domein 2023

In december 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een vragenlijst voorgelegd aan het Digitaal Inwonerspanel.

In december 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een vragenlijst voorgelegd aan het Digitaal Inwonerspanel. Ze stelden vragen over de adviesraad zelf en over het Sociaal Team Vijfheerenlanden. In totaal heeft 47% (755 inwoners) de vragenlijst ingevuld. Het onderzoeksrapport staat op onze website. Hieronder een korte samenvatting van de resultaten.

Adviesraad Sociaal Domein

Een zesde (16%) van de inwoners weet dat de gemeente een onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein heeft aangesteld. Van de inwoners die het kennen, kent iets minder dan de helft (45%) het via het huis-aan-huisblad ‘Het Kontakt’.
Inwoners willen vooral informatie over de Adviesraad ontvangen via de website van de gemeente (56%) of een eigen website (28%). 17% heeft geen interesse in informatie over de Adviesraad.
Als het gaat om advies dan is er met name behoefte aan armoedebestrijding (60%), eenzaamheid (45%) en schuldhulpverlening / schulden problematiek (43%).

Sociaal Team Vijfheerenlanden

Van de inwoners heeft 43% weleens gehoord van het Sociaal Team Vijfheerenlanden. Inwoners hebben er met name van gehoord via de (Buurt)krant (28%), de website van de gemeente (20%) en hulpverleners (19%). 50% van de inwoners denkt aan schulddienstverlening als het gaat om het Sociaal Team Vijfheerenlanden. Ook welzijn (48%) en buurthulp (45%) worden relatief vaak genoemd.

Als het gaat om de voorkeur van contact met het Sociaal Team dan wordt, naast een e-mail sturen (50%) met name telefonisch contact ’s ochtends (52%) en ’s middags (44%) genoemd. Inwoners noemen ‘hulpmiddelen en wonen’ (39%) het vaakst als onderwerp waarvoor ze naar het Sociaal Team zouden gaan. ‘Individuele begeleiding’ (37%) volgt op een tweede plek.