Onderzoek Voorkeuren nieuwe website gemeente

In mei en juni 2023 heeft de gemeente een vragenlijst voorgelegd aan het Digitaal Inwonerspanel over de gemeentelijke website.

Eind mei 2023 hebben we inwoners gevraagd om hun voorkeuren en wensen voor de nieuwe website van de gemeente. Die nieuwe website wordt komend najaar gebouwd.
In totaal hebben 518 inwoners de vragenlijst ingevuld dat is een respons van 33%.
Hieronder leest u een beknopte samenvatting. Het hele rapport staat op onze website.

Huidige website van de gemeente

In het kort zijn dit de belangrijkste resultaten:

  • De helft (50%) van de inwoners vindt de huidige website duidelijk. Een vijfde (20%) geeft aan dat de website onduidelijk is. De rest heeft geen mening.
  • Meer dan een derde (37%) van de inwoners geeft aan dat ze de informatie van de gemeente snel kunnen vinden na diverse klikken via het menu. Iets minder dan een derde (32%) kan de informatie snel vinden via de zoekbalk. Iets meer dan een tiende (13%) kan de informatie op de website niet vinden.
  • Bijna twee derde (62%) vindt de gevonden informatie duidelijk. Aan de andere kant vindt 14% dat niet (voornamelijk door het gebruik van uitklapmenu’s).
  • Iets minder dan de helft (45%) geeft aan dat de huidige indeling van de website duidelijk is. Een vijfde (20%) van de inwoners vind dit geen duidelijke indeling.

Voorkeur informatie en nieuwe website

Dit zijn de belangrijkste resultaten:

  • Twee vijfde (40%) van de inwoners geeft de voorkeur aan een startpagina met een grote zoekbalk. Iets meer dan een derde (34%) heeft voorkeur voor de huidige startpagina van Vijfheerenlanden.
  • Meer dan twee derde (67%) wil informatie van de gemeente lezen via de gemeentelijke informatiepagina in Het Kontakt Vijfheerenlanden. Iets minder dan een derde (31%) wil de informatie via de website van de gemeente lezen.
  • Het grootste deel van de inwoners (76%) wil digitaal contact leggen met de gemeente via e-mail. Daarnaast zou meer dan een derde (38%) contact willen leggen via een chat met een medewerker.
  • We hebben voor vier mogelijkheden gevraagd in hoeverre inwoners hier behoefte aan hebben. De meeste behoefte (53%) is er voor het aanvragen van een product (vergunning, paspoort, geboorteaangifte) met DigiD op de website.
  • Bijna de helft (47%) van de inwoners wil wel inloggen op de website van de gemeente om persoonsgerichte en locatiegerichte informatie te zien. Iets minder dan een derde (32%) wil dit niet.