Onderzoek evenementen 2022

In juli 2022 hebben de leden van het inwonerpanel meegedacht over evenementen in de gemeente Vijfheerenlanden. 50% van het panel heeft de vragenlijst ingevuld. Hieronder leest u de samenvatting van de resultaten.

In juli 2022 hebben de leden van het inwonerpanel meegedacht over evenementen in de gemeente Vijfheerenlanden. 50% van het panel heeft de vragenlijst ingevuld. Hieronder leest u de samenvatting van de resultaten. Het volledige rapport vindt u verder op deze website.

Evenementenaanbod

Van de inwoners bezoekt 81% weleens evenementen in de gemeente. Het meest bezocht worden sociale/lokale evenementen (84% van de bezoekers), koop(jes)evenementen (73%) en landelijke vieringen en herdenkingen (72%). Evenementen worden vooral bezocht voor de gezelligheid (84%) en om plezier te hebben (76%). Iets meer dan de helft van de bezoekers (52%) ziet het bezoek ook als een traditie.

Van de inwoners vindt 91% het (zeer of een beetje) belangrijk dat er evenementen in de gemeente worden georganiseerd. Aan de andere kant vindt 6% dit niet belangrijk. De meerderheid (79%) van de inwoners voelt zich nu vrij om onbezorgd een evenement te bezoeken.

Iets meer dan de helft (54%) vindt het aantal evenementen in de gemeente precies goed, 15% vindt het te weinig en 7% vindt het teveel. Ruim driekwart van de inwoners mist geen bepaald type evenement in de gemeente. Iets minder dan een kwart wel. Vaker genoemde gemiste evenementen zijn hierbij: foodfestivals en muziek.

Organiseren van evenementen

Bijna een vijfde (18%) van de inwoners heeft weleens een evenement in de gemeente georganiseerd. Van de inwoners die weleens een evenement hebben georganiseerd, heeft de meerderheid (72%) een melding gedaan en/of een vergunning aangevraagd. Ruim een kwart (28%) heeft geen melding gedaan en geen vergunning aangevraagd. Van de laatste groep denkt iets minder dan de helft dat het niet nodig is.

Overlast van evenementen

Bijna een derde (31%) van de inwoners heeft in de afgelopen vier jaar weleens (over)last gehad van een evenement in de gemeente. Ruim twee derde heeft geen overlast gehad. Als inwoners overlast hebben dan gaat het voornamelijk om geluidsoverlast (82% van de groep inwoners die overlast ervaren). Als het gaat om voorkomen of verminderen van (verwachte) overlast van evenementen dan geeft 63% aan dat ze ramen en deuren dichthouden tijdens het evenement. Aan de andere kant doet 29% niets om de overlast te voorkomen of te verminderen.

Overlast melden

Aan de inwoners die weleens overlast hebben ervaren, hebben we gevraagd of en bij wie ze de overlast melden. De meerderheid (85%) van de inwoners die weleens overlast hebben ervaren, meldt dit niet. Iets meer dan een tiende van deze groep inwoners meldt het bij de gemeente.

Informatievoorziening door de gemeente

Iets meer dan vier op de tien inwoners vinden dat de gemeente ze goed op de hoogte stelt wanneer er een evenement plaatsvindt. Ruim een derde (38%) vindt dat niet. Ruim een vijfde heeft hierover geen mening.