Onderzoek groenbeheer 2022

In augustus en september 2022 hebben de leden van het inwonerpanel meegedacht over het groenbeheer.

Van 22 augustus 2022 tot en met 5 september 2022 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen over het groenbeheer in onze gemeente. In totaal hebben 867 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een responspercentage van 54%.

Tevredenheid over het openbaar groen

Inwoners zijn tevreden over de hoeveelheid openbaar groen in de gemeente (60%). Ook is 47% tevreden over de kwaliteit van het groen en 49% vindt dat er voldoende afwisseling is in het openbaar groen. 31% is ontevreden over het onderhoudsniveau.

Alle onderzochte aspecten zijn voor een (zeer) ruime meerderheid van de inwoners (zeer) belangrijk.

Gebruik openbaar groen

Het belangrijkste bij het openbaar groen is volgens de inwoners dat het hun woonplaats mooier maakt (86%). Ook is het volgens 64% een manier om klimaatverandering tegen te gaan. Het openbaar groen wordt het meest gebruikt om van de natuur te genieten (75%) en voor een ommetje (74%).

Het meest bezochte natuurgebied is ‘Uiterwaarden Lek’ (33%). Een zesde bezoekt geen natuurgebied in de gemeente.

Voorkeur openbaar groen en mogelijke hulp

Driekwart van de deelnemers vindt het belangrijk dat het openbaar groen zowel voor dieren als mensen aantrekkelijk is.

De optie om meer bomen te planten voor nestgelegenheid van vogels spreekt de meerderheid het meest aan. Een meerderheid van de inwoners (67%) is tegen het idee om bomen te kappen als zonnepanelen en zonneboilers hierdoor meer zon zouden krijgen.

Onkruid op verharding wordt door bijna twee derde (65%) van de inwoners als meest storende factor gezien aan het openbaar groen. Bijna een zesde (15%) ziet geen enkele storende factor aan het openbaar groen.

Een vijfde van de inwoners is eventueel bereid om mee te helpen aan het onderhoud van openbaar groen in hun wijk of dorp.