Onderzoek toerisme en recreatie december 2020

In december 2020 hebben de leden van het inwonerpanel meegedacht over toerisme en recreatie.

In december 2020 hebben de leden van het inwonerpanel meegedacht over toerisme en recreatie in de gemeente Vijfheerenlanden. Bijna de helft (48%) van het panel heeft de vragenlijst ingevuld. Hieronder leest u de samenvatting van de resultaten. Het volledige rapport staat op deze website.

Samenvatting

Een ruime meerderheid van de inwoners (88%) noemt wandelen als recreatieve activiteit die zij weleens in de gemeente ondernemen. Ook fietsen (76%) en winkelen (73%) worden door veel van de inwoners genoemd. Van de inwoners die weleens een recreatieve activiteit in de gemeente onderneemt, doet 37% dat meerdere keren per week. 

Bijna de helft van de inwoners (45%) zoekt nooit naar ideeën voor uitstapjes in de omgeving. Wanneer er wel naar ideeën wordt gezocht, worden voornamelijk social media (33%) en websites (27%) als bron genoemd. Mensen zoeken vooral informatie over ‘uit eten’ (56%) en ‘evenementen’ (53%).

Bij 31% van de inwoners is hun gebruik van de recreatiemogelijkheden in de eigen omgeving tijdens de coronapandemie (ongeveer) gelijk gebleven. Over het geheel is 39% (veel) vaker gaan recreëren en 24% is (veel) minder vaak gaan recreëren.

69% Van de inwoners vindt dat er voldoende recreatiemogelijkheden zijn in de gemeente. De inwoners die vinden dat er onvoldoende recreatiemogelijkheden in de gemeente zijn, willen meer groen (parken) (53%) om in te recreëren. Ook musea/theater/bioscoop (44%) wordt relatief vaak genoemd.

Ruim de helft (56%) van de inwoners vindt dat er genoeg faciliteiten op recreatieve locaties en langs de routes e.d. zijn. Aan de andere kant vindt 44% van de inwoners dat er onvoldoende prullenbakken (62%), (picknick)banken (61%) en horeca onderweg (56%) zijn.

Als parels van de gemeente worden de Linge (55%) en natuurgebied De Zouweboezem (53%) genoemd.

Bijna de helft van de inwoners (48%) merkt dat de groei van het aantal toeristen de lokale economie versterkt. Circa een derde van de inwoners (32%) merkt dat toerisme helpt om hun culturele identiteit te bewaren en historische gebouwen te restaureren/herbouwen.

We hebben gevraagd welke punten de gemeente zeker moet opnemen bij het maken van een toeristisch-recreatief beleid. Ruim driekwart van de inwoners (77%) noemt het behouden van de natuurlijke omgeving. Circa de helft van de inwoners (49%) noemt het behouden van de cultuur en historie van de gemeente.

Uit de resultaten blijkt dat de inwoners over het algemeen willen dat toerisme belangrijk blijft in de gemeente. Ook is de meerderheid van de inwoners (52%) het (helemaal) eens zijn met de stelling dat hun woonplaats een toeristische bestemming moet blijven. 42% van de inwoners is het (helemaal) eens met de stelling dat de voordelen van toerisme zwaarder wegen dan de nadelen.