Waar staat je gemeente 2020

Resultaten van het onderzoek 'Waar staat je gemeente' uit 2020

Ook dit jaar heeft de gemeente het landelijke onderzoek Waar staat je gemeente gehouden onder de leden van het digitaal inwonerspanel. Daardoor kunnen gegevens nu vergeleken worden met de uitkomsten van 2019. Ook zijn de uitkomsten vergeleken met de cijfers van andere gemeenten in de regio. Alle gegevens worden ook opgenomen op de website waarstaatjegemeente.nl. Het onderzoeksrapport staat op deze website.

U leest hieronder een beknopte samenvatting van de onderzoeksresultaten.

1. Woon- en leefomgeving

Inwoners geven hun woon- en leefomgeving gemiddeld een 8,2. Het gemiddelde cijfer voor de zorg die de gemeente besteedt aan de woon- en leefomgeving krijgt een 6,9. In beide gevallen zijn de resultaten iets beter dan die van andere gemeenten in de regio.

De meeste inwoners voelen zich altijd of meestal (94% (2019: 89%)) veilig in hun buurt Driekwart van de inwoners (2019: 74%) heeft weinig tot geen overlast van buurtbewoners.

Een kleine meerderheid van de inwoners 56% (2019: 60%) heeft zich zelf de afgelopen 12 maanden ingezet voor de leefbaarheid van de buurt en 70% (2019: 74%) zou zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten.

Over het algemeen vinden de inwoners dat er voldoende voorzieningen in de buurt zijn. De parkeergelegenheid in de buurt vindt 36% (2019: 34%) van de inwoners onvoldoende. Ook zijn de inwoners over het algemeen tevreden over het aanbod van voorzieningen, maar over het aanbod van het openbaar vervoer zijn de inwoners het vaakst (zeer) ontevreden: 22% (2019: 25%). Als het gaat om het aanbod van voorzieningen dan zijn de resultaten over het algemeen (iets) minder goed dan de resultaten van de andere gemeenten in de regio.

2. Relatie inwoner-gemeente

Het grootste percentage (43%) inwoners heeft niet veel, maar ook niet weinig vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Een derde (33%; 2019: 24%) heeft er veel vertrouwen in en 14% (2019: 25%) heeft er weinig tot geen vertrouwen in.
De vragen over de relatie tussen inwoner en gemeente zijn relatief gezien minder positief beantwoord. Vooral het toezicht van de gemeente op het naleven van regels vindt 28% van de inwoners onvoldoende.
De waardering voor de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt en de samenwerking zoekt is licht gestegen, van een 6,0 naar een 6,2.

3. Gemeentelijke dienstverlening

De algemene waardering voor de dienstverlening krijgt met een 6,8. Voor de dienstverlening via de digitale faciliteiten wordt gemiddeld een 7,0 gegeven. De communicatie en voorlichting vanuit de gemeente krijgt gemiddeld een 6,7. Alle cijfers zijn iets hoger dan bij de vorige meting en wijken nauwelijks af van die van andere gemeenten in de regio.

Het grootste deel van de inwoners die contact hebben gehad met de gemeente beoordeelt alle aspecten van de gemeentelijke dienstverlening positief. Het op de hoogte houden van het verloop van de afhandeling vindt 21% (2019: 17%) onvoldoende.

4. Welzijn en zorg

De gegeven cijfers op het gebied van welzijn en zorg zijn goed te noemen: gemiddeld een 7,8 of hoger. Er zijn weinig verschillen met de vorige meting.

De meeste inwoners voelen zich niet beperkt in hun mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. 26% (2019: 32%) van de inwoners ziet hun (algemene) lichamelijke gezondheid als een lichte, matige of ernstige belemmering. Dit geldt ook voor fysiek functioneren (bewegen): 27% van de inwoners ziet dat als een lichte, matige of ernstige belemmering.

Eén op de 20 inwoners (5%; hetzelfde percentage als in 2019) vindt dat ze te weinig contacten met andere mensen hebben en 16% (2019: 12%) geeft aan zich soms of vaak eenzaam te voelen.

De meerderheid van de inwoners (67%; 2019: 74%) is actief bij een vereniging. Dit is beduidend hoger dan bij andere gemeenten in de regio (37%). De meerderheid (61%) van de inwoners heeft de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Inwoners die de afgelopen 12 maanden geen vrijwilligerswerk hebben gedaan wijten dat aan tijdsgebrek/drukte (72%).

Een groot deel van de inwoners (93%; 2019: 90%) denkt zeker of waarschijnlijk te kunnen terugvallen op familie als ze hulp of zorg nodig hebben. Inwoners die zorg ontvangen geven voornamelijk aan dat ze in lage mate afhankelijk zijn van anderen voor hulp of zorg. Een groot deel (76%; 2019: 71%) van de inwoners geeft aan dat hun partner in staat en bereid zou zijn om hulp of zorg te geven.

De inspanningen van de gemeente voor de inwoners worden met een voldoende gewaardeerd. Beide onderzochte aspecten scoren hoger dan bij de vorige meting.