Horecabeleid juni 2020

Onderzoek onder leden van het digitale inwonerpanel over de regels voor de horeca.

De gemeente werkt aan nieuw beleid (regels) voor commerciële horecazaken (zoals restaurant, bar/kroeg, cafetaria’s, (eet)café) en voor de sport- en culturele instellingen (zoals sportverenigingen, dorpshuizen, wijkcentra, culturele organisaties).

Begin 2020 zijn er bijeenkomsten geweest voor horecaondernemers en voor bestuursleden van sport- en culturele instellingen. In mei 2020 hebben we de leden van het digitaal inwonerspanel naar hun mening gevraagd. We kunnen daar dan rekening mee houden bij het maken van het nieuwe beleid. Bij het beantwoorden van de vragen zijn ze uitgaan van de situatie voor de coronacrisis.

Het volledige rapport staat op deze website. Hieronder leest u een korte samenvatting.

Bezoek horeca

Als inwoners een horecagelegenheid bezoeken dan gaat het vooral om een restaurant (73%), (eet)café (41%) en cafetaria (36%).

Ruim driekwart (78%) vindt dat er voldoende horeca in de gemeente is. Vaker genoemde antwoorden van horeca die inwoners missen zijn: restaurants en cafés.

Een ruime meerderheid (87%) heeft geen commerciële horeca in de buurt of heeft er geen overlast van.

Terrassen

Een meerderheid (59%) vindt dat een terras langer open mag blijven als het warm weer is. De vraag of een horecaondernemer zelf mag bepalen wanneer hij het terras sluit, levert een verdeeld beeld op: 41% is voor en 38% is tegen.

Een ruime meerderheid (83%) vindt dat terrassen een evenement versterken. Een klein gedeelte van de inwoners (13%) vindt dat er evenementen zijn waarbij terrassen niet passen.

Sinds 1 april dit jaar mag een horecazaak geen aparte rookruimte meer hebben. Dit houdt in dat bezoekers waarschijnlijk buiten gaan roken. Iets minder dan een vijfde (18%) verwacht hier in hun eigen omgeving iets van te merken.

De maatregelen om eventuele overlast van buiten rokende mensen tegen te gaan moeten volgens bijna driekwart bedacht worden door de ondernemer en de gemeente.

Alcohol

In de verordening (regels) voor de sport- en culturele instellingen staat onder andere op welke tijden er alcohol geschonken mag worden en hoeveel feesten er zijn toegestaan. Driekwart van de inwoners vindt het goed dat er zwak alcoholhoudende drank bij culturele instellingen en sportverenigingen wordt geschonken. De meerderheid is tegen het schenken van sterk alcoholhoudende drank.

Ruim vier op de tien (42%) inwoners vindt dat eerst alle partijen een waarschuwing moeten krijgen als er alcohol geschonken wordt aan iemand die jonger is dan 18 jaar.