Rapportage onderzoek Toekomstvisie en Zorg & Welzijn 2019

Toekomstvisie Vijfheerenlanden 2035: Wat voor gemeente is Vijfheerenlanden in 2035 en wat is daarvoor nodig?

Beleid Zorg en Welzijn: Er komt een voorstel voor de manier waarop de gemeente haar inwoners de komende jaren ondersteuning en hulp kan geven op het gebied van zorg en welzijn. Er zijn vragen gesteld over de volgende thema’s: werk en inkomen, schoolkeuze, ondersteuning, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Rapportage onderzoek Toekomstvisie en Zorg & Welzijn 2019 29 augustus 2019, pdf, 731kB