Bedrijven Investeringszone

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld een aantrekkelijke en veilige bedrijfs- en winkelomgeving.

Wat is een Bedrijven Investeringszone

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in bijvoorbeeld een aantrekkelijke en veilige bedrijfs- en winkelomgeving.

Hoe werkt een BIZ

De ondernemers in een BIZ bepalen zelf of zij gezamenlijke investeringen willen doen. Zij maken daarvoor een plan met een begroting. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld. Deze geldt voor alle ondernemers in het afgebakende gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte stichting. Welke de activiteiten namens de ondernemers uitvoert of laat uitvoeren.

BIZ Vianen Centrum

In Vianen is in 2012, op initiatief van de Ondernemersvereniging Vianen (OVV), de BIZ Vianen Centrum opgericht. Alle informatie over de BIZ Vianen Centrum, is verzameld op de website van BIZ Vianen Centrum: www.bizvianencentrum.nl. Hierop kunt u bijvoorbeeld lezen welke voordelen de BIZ oplevert. Maar ook welke activiteiten inmiddels zijn gerealiseerd en u kunt het laatste nieuws checken.

Bij wet is het noodzakelijk om een BIZ na vijf jaar te vernieuwen. Daar heeft de gemeente eind februari 2017 een draagvlakmeting voor gehouden. Hieruit is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor de verlenging van de BIZ Centrum Vianen tot 2021.

BIZ Bedrijventerreinen Vianen

In 2016 heeft onder andere de Vereniging van Bedrijven in Vianen en omstreken (VBVO) het initiatief genomen voor de oprichting van een BIZ Bedrijventerreinen Vianen. Het gaat om de bedrijventerreinen De Biezen en De Hagen. Zowel het college als de gemeenteraad stemden eind 2016 in met de oprichting. Daarmee stelden zij de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Bedrijventerreinen Vianen 2017-2021’ vast.

Uit de gehouden draagvlakmeting is gebleken dat er voldoende belangstelling is voor een BIZ op De Biezen en De Hagen. Deze positieve uitslag betekent dat de BIZ met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 in werking is getreden.

Website: www.bbvianen.nl

Contact

Mocht u vragen hebben over BIZ Vianen Centrum? Dan kunt u contact opnemen met voorzitter Hans de Goeij via 0347 - 37 12 98 of slagerijdegoeij@live.nl.

Hebt u vragen over BIZ Bedrijventerreinen Vianen? Neem dan contact op met voorzitter Erik Lubbers via 0347 - 362 666 of erik.lubbers@vanderspek.nl. U kunt ook contact opnemen met de parkbeheerder via 06 - 57 87 84 24 of parkbeheerder@bbvianen.nl.