Ondernemersnieuws

Hier informeren wij u over nieuws en activiteiten en corona gerelateerde maatregelen voor ondernemers in Vijfheerenlanden.

  • Digitale veiligheid tijdens corona

    02 februari 2022

    Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

  • Hulp voor ondernemers tijdens coronacrisis

    25 februari 2022

    Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.