Ondernemersnieuws (Corona) RSS icoon

Hier informeren wij u over Corona gerelateerde maatregelen, nieuws en activiteiten voor ondernemers in Vijfheerenlanden.

 • Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven/instellingen

  22 juli 2020

  Sinds 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing. Alle bedrijven/instellingen die een energieverbruik groter dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas hebben, moeten een rapportage indienen waarin staat welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. De informatieplicht is een deel van een plan om de klimaatdoelstellingen voor energiebesparing te behalen.

 • Naar één markt- en standplaatsenbeleid

  20 juli 2020

  De gemeente Vijfheerenlanden wil het oude markt- en standplaatsenbeleid samenbrengen tot een logisch geheel en waar nodig bij de tijd brengen. Hiermee beogen we gelijke kansen en mogelijkheden te bieden voor aanvragers en ondernemers.

 • Regels horeca en terras gedurende COVID-19 periode

  Heeft u een horecazaak en wilt u het terras vergroten? Dat kan. Hiervoor kan een tijdelijke toestemming worden geven.

 • Digitale veiligheid tijdens corona

  18 mei 2020

  Om de verspreiding van het coronavirus te beperken probeert iedereen zoveel mogelijk thuis te zijn. Hierdoor neemt de traditionele criminaliteit zoals inbraak, diefstal en vernielingen af. De digitale criminaliteit blijft echter groeien en zeker nu zien criminelen hun kans schoon om gebruik te maken van alle online activiteiten.

 • De tegemoetkoming ondernemers is uitgebreid.

  14 april 2020

  De éénmalige tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) is uitgebreid.

 • Noodverordening van kracht

  17 april 2020

  Vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020 is een noodverordening van kracht in de Veiligheidsregio Utrecht.

 • Hulp voor ondernemers tijdens Coronacrisis

  06 mei 2020

  Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen.