Regels horeca en terras gedurende COVID-19 periode

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid
Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 in werking getreden.

Als horecaondernemer heeft u te maken met wisselende regelingen die u opgelegd worden vanuit Rijksoverheid. Wij beseffen dat uw bedrijf en daarmee uzelf onder zware druk bent komen te staan. 

We begrijpen dan ook goed dat u naar manieren zoekt om uw bedrijf staande te houden en naar een nieuwe boost zoekt.

Vaak zijn die ideeën in strijd met diverse wet- en regelgeving. Dit zorgt ervoor dat we in een spagaat zitten met wat wij als gemeente u als horeca ondernemer gunnen en wat wettelijk kan en mag.

Daarom willen wij graag in contact blijven met horeca ondernemers, laat ons weten welke ideeën u heeft. 

Creatief idee?

Stuur een e-mail naar horeca@vijfheerenlanden.nl. We kijken graag waar de mogelijkheden liggen.

Terras vergroten? 

Wij denken graag met u mee!

Heeft u een horecazaak en wilt u het terras in de corona periode vergroten? Dat kan. Hiervoor kan de gemeente Vijfheerenlanden tijdelijk toestemming geven.
Heeft u een plan neem dan contact met ons op via 088 - 599 7000 of horeca@vijfheerenlanden.nl. Dan kijken we met u mee wat mogelijk is. 
Welke informatie hebben wij nodig?

 • Plattegrondtekening / schets. Wat belangrijk is dat u het volgende goed aangeeft op deze plattegrond:
  • Het huidige terras en het tijdelijke deel. Het is van belang dat wij kunnen zien welk deel bestaand terras is en welk deel tijdelijk is. Dit doet u door het bijvoorbeeld een andere kleur te geven of het erbij te schrijven
  • De afmetingen. Noteer de afmetingen bij het tijdelijke terras
  • Teken ook de indeling van uw terras denk aan tafels stoelen en overige zaken die wilt plaatsen
 • Als u het tijdelijke terras voor een ander pand wilt plaatsen, overleg dit dan met de bewoner dan wel huurder/eigenaar. Denk ook aan de eventuele bovenburen
 • Dat zij nog vrije toegang tot hun deur hebben. Bij de aanvraag om de toestemming vragen wij dan ook dat u aantoont dat uw (boven)buren het ermee eens zijn dat u het tijdelijke terras daar plaatst.
Winterterras?

Heeft u een horecazaak en wilt u uw terras in deze coronaperiode winterklaar maken, zodat uw gasten er behaaglijk bij zitten? Dat kan! 

Ondanks dat uw terras gesloten moet zijn wilt u zich misschien al wel voorbereiden op het moment dat u weer open mag.

Past uw plan binnen de regels? Dan hoeft u alleen een melding te doen.

Melding doen

Let er op bij de aanschaf van het materiaal dat de constructie bestand is tegen het winterse weer zoals harde wind / storm/ regen en sneeuw.

Melding winterterras

Is de tent die u wilt plaatsen bestemd voor 150 personen of meer? Stuur dan een email naar horeca@vijfheerenlanden.nl

Regels voor het tijdelijk overkappen van uw terras

Regels tijdelijke – dichtgemaakte – horeca terrassen

Inleiding

Het GBT heeft in mei 2020 besloten om tijdelijk het vergroten van terrassen van horecagelegenheden toe te staan door middel van een gedoogbeschikking (Drank en Drank- en horecavergunning, wijziging van horeca exploitatievergunning).
Dit om de wens van de horecaondernemers tegemoet te komen. Er waren al een aantal verzoeken ontvangen om het huidige terras te mogen vergroten in verband met de beperkende maatregelen door het coronavirus (1.5 meter afstand van elkaar houden) .
Anno oktober 2020 staan we voor de vraag hoe om te gaan met het tijdelijk dichtmaken van die terrassen? Het zogenaamde winterklaar ervan maken.
Ook hier wenst de gemeente, onder regels, aan mee te werken. 

Omgevingsvergunning en het kader hiervoor 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 oktober besloten tijdelijk af te zien van het vragen van een omgevingsvergunning voor het dichtmaken van terrassen, mits deze voldoet aan een aantal regels. 

Duur: tot eind maart 2021 dan wel zoveel eerder als de noodverordening is opgeheven. 

Regels

Verkeer

 1. Mag niet ten koste van de verkeersveiligheid zijn; 
 2. Mag niet ten koste van de bereikbaarheid van de hulpdiensten zijn; 
 3. Op de aansluitende openbare weg moet altijd een doorgang van tenminste 3.5 meter en een doorrijhoogte van minimaal 4.5 meter aanwezig zijn; 
 4. Afstand houden van de rijbaan, minimaal 40 centimeter als er de hoogte in wordt gegaan, onder andere in verband met spiegels van vrachtwagen. 
  Als genoemde afstand is niet mogelijk is, dan moet hierover met de medewerkers verkeer contact worden opgenomen;  
 5. Op de trottoirs moet voldoende ruimte overblijven om te kunnen lopen (ook voor de mindervalide met rolstoel of rollator, minimaal 1.20, voorkeur 1.50 meter, obstakel vrij);
 6. Rond een terras moeten de zichthoeken vrij blijven, geen fietsen plaatsen en geen dicht getimmerde afzettingen.
  Dit betekent dat transparante schermen mogen (hierop mag geen reclame worden aangebracht en gestalde voorwerpen tegen aan worden gezet (zoals bloembakken); 
 7. Bij overkapte terrassen moeten de vluchtroutes (verlicht) worden aangegeven en deze mogen niet op de rijbaan worden gericht;
 8. De ondernemer is verantwoordelijk voor het schoonmaken rondom het terras (minimaal 1.5 meter) en plaatst hier extra afvalbakken voor, die dagelijks worden leeg gemaakt. 

Stedenbouw en veiligheid 

 1. De overkapping mag niet groter zijn dan de reeds gedoogde terrassen; 
 2. De overkapping moet zelfdragend zijn (geen montage aan de gevel);
 3. De overkapping moet zo transparant mogelijk zijn (voorkeur staalconstructies met glas en geen kunststof kozijnen, enkel glas, en brandveilige materialen);  
 4. De overkapping zo simpel en eenduidig mogelijk maken;
 5. In een overkapt terras zijn, in verband met de brandveiligheid, geen kaarsen, geen fakkels, geen olielampen, geen vuurkorven, etc. toegestaan. Uitsluitend elektrische verlichting en verwarming;
 6. De eventuele kabels voor de elektrische verlichting en verwarming moeten zodanig zijn aangebracht en aanwezig zijn, dat ze geen gevaar of overlast veroorzaken voor de bezoekers en of de passanten van het terras. Dus op voldoende hoogte of bijvoorbeeld afgeschermd met stevige matten.  

Milieu en woonomgeving

 1. In algemene zin; de woonomgeving mag geen overlast hierdoor ondervinden. 
 2. Geluidsoverlast; de woonomgeving mag geen overlast ondervinden door live muziek, muziekinstrumenten en of stemgeluid); 
 3. Lichtoverlast; de woonomgeving mag geen overlast ondervinden door verlichting.
 4. Passend zijn in het Activiteitenbesluit. 

Extra informatie mbt verwarming en verlichting

Met oog op de brandveiligheid is alleen elektrische verlichting en verwarming toegestaan. 

Houdt u er rekening mee dat u dit op veilige wijze realiseert: 

 • Plaats verwarmingstoestellen zodanig dat er geen brand ontstaat. Tentdoek of andere inrichtingsmaterialen mogen niet worden aangestraald door de verwarmingstoestellen. 
 • Bevestig de kabels zo dat bezoekers en passanten er geen hinder van ondervinden. 

Heater, uitsluitend elektrisch    

Aandachtspunt vanuit brandveiligheid is het gebruik van een heater. Houd er rekening mee dat de heater niet zorgt voor het aanstralen van het tentdoek of andere inrichtingselementen. En maatregelen voor het veilig gebruik van gasflessen moeten altijd in acht worden genomen. 

Warmeluchtblazer     

Bij een overkapping is het mogelijk om een (warme) luchtblazer te gebruiken omdat er een duidelijke in- en uitstroomopening van de lucht is aangezien er geen lucht wordt gerecirculeerd. Er moet rekening gehouden worden met de richting en sterkte van de luchtstroom. Voorkom deze sterke luchtstromen, in het bijzonder luchtstromen van persoon naar persoon. De (warme) luchtblazer mag niet zorgen voor het aanstralen van het tentdoek of andere inrichtingselementen. 

Infrarood verwarming   

Aandachtspunt voor het gebruik van infraroodverwarming is het aanstralen van het tentdoek of andere inrichtingselementen. 

Aanvraag

Aanvraag tijdelijke aanpassing terras

Aanvraag tijdelijke aanpassing terras (DigiD)

Aanvraag tijdelijke aanpassing terras (eHerkenning)