Versoepelde bijstandsregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp)

Op dinsdag 17 maart 2020 werd bekend dat het kabinet een tijdelijke, versoepelde regeling instelt voor zelfstandigen zonder personeel, die door de corona-crisis in de problemen komen. Die regeling is bedoeld om hen financieel te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (waaronder zzp-ers) tijdens coronacrisis

Op 17 maart 2020 maakte het kabinet bekend dat er een tijdelijke regeling komt voor zelfstandig ondernemers/zzp-ers, die in de financiële problemen komen door het coronavirus. De regeling is bedoeld als financiële ondersteuning, waarmee u als zelfstandige in uw levensonderhoud kunt  voorzien en uw bedrijf kunt voortzetten. Voor zelfstandig ondernemers die in onze gemeente wonen voert Avres deze regeling uit 

Hoe vraag ik de regeling aan?

Op de website van Avres vindt u een aanvraagformulier, checklist en instructiebrief. Dit aanvraagformulier stuurt u volledig ingevuld en ondertekend op naar Avres. 

Meer informatie 

Op de website van Avres vindt u ook meer informatie over de regeling en de afhandeling daarvan, voor zover nu bekend. Leest u deze informatie goed, voordat u een aanvraag doet. Wij vragen u uitdrukkelijk om geen beroep te doen op de Tozo indien u dat niet nodig heeft. Deze regeling is echt bedoeld voor zelfstandigen, die nu door de coronacrisis geen (andere) inkomsten en geen buffers meer hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Heeft u vragen?

Avres heeft speciaal voor deze regeling een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183 - 650 200 (keuzemenu, toets 1). Een team van medewerkers zit klaar om uw vragen te beantwoorden. Bij deze helpdesk kunt u ook terecht voor meer informatie over de mogelijkheid om eventueel een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen.
Avres ontvangt om dit moment enorm veel aanvragen. Avres gaat  zo snel mogelijk tot behandeling van uw aanvraag en uitbetaling over.

Versoepelde bijstandsregeling voor zelfstandigen zonder personeel - berichtgeving 17 maart 2020

Op dinsdag 17 maart 2020 werd bekend dat het kabinet een tijdelijke, versoepelde regeling instelt voor zelfstandigen zonder personeel, die door de corona-crisis in de problemen komen. Die regeling is bedoeld om hen financieel te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze versoepelde regeling is een variant op de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Avres voert de Bbz uit voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Deze tijdelijke versoepelde regeling Bbz in het kort:

  • Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud
  • Deze uitkering geldt voor een periode van drie maanden
  • De aanvraagprocedure verloopt sneller dan gewoonlijk
  • De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum
  • De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald
  • Inkomen van de partner en/of vermogen worden voor deze regeling buiten beschouwing gehouden
  • Er vindt geen onderzoek plaats naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf

Naast deze uitkering werkt het kabinet aan de mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen tegen een verlaagd rentepercentage.

Uitvoering door Avres

Voor de uitvoering van de regeling gaat Avres een versnelde aanvraagprocedure opzetten. Op dit moment weten zij nog niet precies hoe deze tijdelijke regeling eruit komt te zien; ze wachten nog op meer informatie en richtlijnen vanuit het ministerie. We begrijpen dat u als zelfstandige graag snel meer zekerheid hebt. U kunt al wel bellen voor een kort intake gesprek.

Speciaal voor deze regeling hebben wij een telefonische helpdesk ingesteld, te bereiken via het algemene telefoonnummer van Avres: 0183 - 650 200 keuzemenu, toets 1. Een team van medewerkers zit klaar om uw vragen te beantwoorden.