Onderwijs en kinderen

Scholen, kinderopvang, kinderopvangtoeslag, leerlingenvervoer en leerplicht.

 • Scholen in Vijfheerenlanden

  scholen In Vijfheerenlanden kunt u terecht voor verschillende soorten basisonderwijs. In vrijwel elke kern is er een basisschool.

 • Kinderopvangtoeslag en ouderbijdrage

  kinderen Als uw kind kinder- of buitenschoolse opvang krijgt, zijn hier kosten aan verbonden. Voor een tegemoetkoming in die kosten kun u via de belastingdienst nagaan of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

 • Kinderopvang

  kinderen U kunt gebruikmaken van kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Op deze pagina vindt u meer informatie.

 • Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

  scholen Bent u van plan een bedrijf te starten in de kinderopvang? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Of wilt u gastouder worden? Dan moet u uw bedrijf registeren in het LRK.

 • Leerplicht en verzuim

  schoolverzuim Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Jongeren die op hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen.

 • Kansen voor alle kinderen

  kinderen Voor kinderen is meedoen aan sport of cultuur een belangrijke uitlaatklep. Goed voor hun gezondheid en belangrijk in de opvoeding. De gemeente Vijfheerenlanden heeft regelingen waardoor niemand buitenspel komt te staan.

 • Leerlingenvervoer

  leerlingen-vervoer Voor sommige kinderen is naar school gaan lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of door een grote afstand tussen hun huis en de school. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer van de gemeente Vijfheerenlanden.