Kinderopvang

U kunt gebruikmaken van kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Landelijk register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Dit register is voor iedereen in te zien.

U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van kinderopvang die in het LRK staat. 

Kinderdagverblijven en gastouderopvang 

Kinderdagverblijven en voorzieningen gastouderopvang zijn bedoeld voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. 
Uw kind speelt met andere kinderen onder begeleiding van geschoolde leidsters. Al spelend ontdekt uw kind de wereld om zich heen en oefent allerlei vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Er is een goede samenwerking met de basisscholen. Als uw kind 4 jaar wordt dan draag het kinderdagverblijf/gastouderopvang informatie over aan de basisschool waar uw kind naar toe gaat. 

Inschrijven

Tijdens de zwangerschap is het al mogelijk om uw kind in te schrijven. Wilt u van tevoren een kijkje nemen, dan kan dat ook. U kunt contact opnemen met een van de opvanglocaties die de gemeente Vijfheerenlanden kent. Deze kunt u vinden in het LRK.

Controle

Alle kinderopvang wordt gecontroleerd door de GGD. De resultaten worden verwerkt in inspectierapporten die worden gepubliceerd in het LRK. Wanneer een dagopvang niet voldoet aan de eisen die de Wet op de Kinderopvang stelt wordt er gehandhaafd volgens nota Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang Vijfheerenlanden.

Peuteropvang

Peuteropvang is kortdurende opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De opvang is gericht op het stimuleren van hun ontwikkeling en ze voorbereiden op de basisschool. Kinderen kunnen hier twee dagdelen per week terecht.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.
Het betreft professionele kinderopvang, geregeld voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden (of hele dagen tijdens de schoolvakanties) en soms ook voor de school begint en als overblijven tussen de middag. Het moment dat kinderen aanwezig zijn op de BSO wordt gezien als vrije tijd. Kinderen kunnen spelen met het aanwezige materiaal. Vaak worden er vanuit de BSO activiteiten aangeboden waar de kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen. Dit kunnen spel- of knutselactiviteiten zijn. Tijdens de schoolvakanties, wanneer de kinderen hele dagen op de BSO aanwezig zijn, kunnen dit ook dagtripjes naar het park of een museum zijn.