Leerplicht en verzuim

Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Jongeren die op hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen.

Wanneer is uw kind leerplichtig

Kinderen zijn van 5 tot 16 jaar leerplichtig. Jongeren die op hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Wie is verantwoordelijk?

U bent er als ouder of verzorger voor verantwoordelijk dat uw kind naar school gaat. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan is het kind zelf medeverantwoordelijk.

Schoolverzuim

Gaat uw kind niet naar school en zijn daarvoor geen aanwijsbare redenen? Dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. U mag bijvoorbeeld niet buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Dit wordt gecontroleerd door leerplichtambtenaren van de gemeente.

Leerplichtambtenaren

Er zijn drie leerplichtambtenaren in de gemeente Vijfheerenlanden op drie standplaatsen:

  • Standplaats Leerdam: Najade Post. Zij is bereikbaar via e-mailadres n.post@vijfheerenlanden.nl en via telefoonnummer 088 - 599 7233 of 06-21160933.
  • Standplaats Meerkerk: Patricia Bijeman. Zij is bereikbaar via e-mailadres p.bijeman@vijfheerenlanden.nl en via telefoonnummer 088 - 599 7231 of 06-21293545.
  • Standplaats Vianen: Slavica Gavrilovic. Zij is bereikbaar via e-mailadres s.gavrilovic@vijfheerenlanden.nl en via telefoonnummer 088 - 599 7230 of 06-21160938.

Verlof of vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden kunt u extra (vakantie)verlof aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Vrijstelling van schoolbezoek'. Ook meer structureel verzuim is soms toegestaan. Er is dan sprake van een vrijstelling. U vraagt extra verlof aan bij de school van uw kind.

Meer informatie

Wilt u meer weten over leerplicht, kijk dan op rijksoverheid.nl.