Leerplicht na de zomervakantie 2020

Na de zomervakantie geldt er een nieuwe (meer terug naar de oude) werkwijze en nieuwe richtlijnen met betrekking tot de leerplicht.

Door corona, de scholen die dicht gingen en daarna weer deels open gingen golden er de afgelopen maanden soepelere regels en richtlijnen ten aanzien van de leerplicht.

Na de zomervakantie geldt er een nieuwe (meer terug naar de oude) werkwijze en nieuwe richtlijnen met betrekking tot de leerplicht in gemeente Vijfheerenlanden en de andere Lekstoomgemeenten. Deze werkwijze is gebaseerd op de vastgestelde regels van de landelijke overheid en in afstemming met het Openbaar Ministerie.

  • Na de zomervakantie wordt er weer gehandhaafd op de Leerplichtwet volgens de normale geldende richtlijnen. Alle kinderen worden volgens lesrooster op school verwacht. Angst voor corona, verschil van mening over de RIVM-richtlijnen en de uitvoering hiervan op scholen etc., wordt niet langer gedoogd als reden om kinderen thuis te houden. 
  • Als je op vakantie gaat, weet je dat je risico’s neemt. Afreizen naar landen waar code oranje geld zijn alleen voor noodzakelijke reizen (niet vakantie) en landen met code rood zijn helemaal niet toegestaan. Ouders van leerlingen nemen dus een overwogen risico als zij toch naar een land gaan met deze kleurcodes. Ook het risico dat een land met code geel, tijdens verblijf in het land, gewijzigd wordt naar code oranje, is in deze tijd te voorzien en is een reële mogelijkheid. 
  • Indien er sprake is van een medische oorzaak waardoor een kind toch nog niet naar school zou kunnen komen (bijv. een onderliggende aandoening), moet de leerling worden aangemeld bij de GGD. De schoolarts kan afstemmen met de behandelend arts of het nodig is dat het kind thuisblijft. 
  • Zoals altijd geldt: verlofaanvragen mogen niet worden toegekend voor de eerste twee weken van het schooljaar (m.u.v. duidelijke overmacht situaties zoals een uitvaart van een nabij familielid). Vakanties, familiebezoek, uitgestelde reizen i.v.m. corona etc. vallen niet onder overmacht. Bij twijfel: overleg met leerplicht. 
  • Gaan ouders met kinderen op reis naar een land met kleurcode oranje of rood, dan moeten zij bij terugkeer twee weken in quarantaine. Dit is niet toegestaan onder schooltijd. Dit betekent dat ouders rekening moeten houden met de quarantaineperiode bij het plannen van de terugreis. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet in quarantaine (als ouders wel in quarantaine moeten, zijn ze er wel verantwoordelijk voor om te zorgen dat hun kind(eren) op school zijn).
  • Zijn kinderen i.v.m. quarantaine na de vakantie niet op school, dan betreft dit luxeverzuim en heeft dit tot gevolg dat proces-verbaal zal worden opgemaakt (uiteraard dient afwezigheid vanwege andere ongeoorloofde redenen ook gemeld te worden).