Sportbeleid

Sport is een uitstekende manier om gezond te blijven en mee te doen in de maatschappij. Momenteel stellen we als gemeente een nieuw sportbeleid samen. Het nieuwe sportbeleid ‘Heel Vijfheerenlanden beweegt!’ gaat over de kracht van sport en bewegen voor iedereen in onze gemeente en hoe wij van deze kracht gebruik willen maken. Het doel is dat ons sportbeleid een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van onze inwoners.

Visie

De gemeente Vijfheerenlanden is gestart met een nieuwe visie op sport en bewegen. Deze moet eind 2021 klaar zijn. We zien sport, naast ontspanning en competitie, ook als middel om inwoners meer te laten bewegen en mee te laten doen in de maatschappij. Hiermee verbeteren we een gezonde leefstijl, bestrijden we overgewicht en bieden een gezonde en sociale dagbesteding.

Uitgangspunten

Wij willen een sportieve gemeente zijn:

  • Waar sport en bewegen verweven zijn in het leven van alledag en sport- en beweegaanbod om de hoek is.
  • Met een diversiteit aan sport- en beweegmogelijkheden, sterke sportverenigingen en aanbieders.
  • Met toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige en multifunctionele sportaccommodaties, (open) sportparken en buitensportvoorzieningen met aantrekkelijke routes door het groene buitengebied.
  • Met een rijk verenigingsleven, gedragen door de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging en sport.

Denk mee!

De gemeente Vijfheerenlanden ontwikkelt de nieuwe visie op sport en bewegen voor haar inwoners. Daarom is het belangrijk dat verenigingen, sporters, scholen, exploitanten van sportaccommodaties en andere geïnteresseerden meedenken bij de ontwikkeling van deze visie.

Op 11 mei 2021 heeft het eerste online Sportcafé Vijfheerenlanden plaatsgevonden. Ruim 50 deelnemers hebben gediscussieerd over verschillende thema’s die impact hebben op de visie op sport en bewegen. De resultaten zijn verwerkt in een concept sportbeleid.

Op 28 september 2021 vindt het volgende Sportcafé plaats. Wilt u meedenken? Meld u dan aan via de knop hieronder.

Aanmelden Sportcafé